Leppävirtalisä

Työnantaja, oletko rekrytoimassa?

Leppävirtalisä edistää alueella toimivien yritysten ja yhdistysten mahdollisuuksia työllistää. Lisä on suuruudeltaan 400 euroa/kk ja se myönnetään työntekijän palkkauskuluihin, myös oppisopimuskoulutuksen ajalta. Leppävirtalisä myönnetään hakemiskuukauden alusta lukien, hakemisjärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Toimi siis nopeasti ja ota yhteyttä!


Leppävirtalisän periaatteet vuonna 2018

  • Myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka eivät hoida kunnan rahoituksella työllisyysasioita.
  • Työnantaja palkkaa leppävirtalaisen työttömän työnhakijan* työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen.
  • Myönnetään kuukaudeksi kerrallaan ja enintään 8 kuukaudeksi
  • Työaika on vähintään 85 % (työsuhteeseen sovellettavasta työehtosopimuksesta).
  • Bruttopalkka työajasta riippumatta vähintään 1300 €/kk, ellei erillisellä päätöksellä muuta sovita. Mikäli bruttopalkka on alle 1300 €/kk esimerkiksi palkattomien poissaolojen tai vajaan työsopimuskuukauden vuoksi, ei lisää makseta.
  • Tuki ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään.
  • Jos lisällä palkattu henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välittömästi Leppävirran työllisyyskoordinaattorille. Työsuhteen keskeytymisen vaikutus lisään arvioidaan tapauskohtaisesti, ja suoritetaan mahdollinen takaisinlaskutus.

  *vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö. Työnhakija näkee työmarkkinatukikertymänsä KELAn tiedoista.

 

HUOM: Mikäli työnantaja hakee & saa palkattavan henkilön palkkauskuluihin myös valtion palkkatukea:

  • Valtion palkkatuen ja Leppävirtalisän yhteenlaskettu summa ei saa ylittää palkattavan henkilön palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, ei lisää makseta.
  • Työnantajan De minimis - tuen maksimimäärä ei ylity kuluvan ja kahden viimeisen verovuoden osalta. Tuen ylittyessä sovelletaan ryhmäpoikkeusasetusta, jolloin valtion palkkatuen ja Leppävirtalisän yhteenlaskettu summa ei saa ylittää 50 % kokonaispalkkauskustannuksista henkilön työllistyessä yksityiseen tai julkiseen yritykseen. Mikäli kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, ei lisää makseta.

 

Leppävirtalisän hakeminen:

Palkattavaa henkilöä voi hakea suoraan TE-toimistosta* tai/ja keskustella työllisyyskoordinaattorin kanssa yhteistyöstä rekrytoinnissa. Työllisyyskoordinaattori on esihaastatellut työtä hakevia leppävirtalaisia. Mikäli työnantaja haluaa hakea työntekijän palkkaukseen myös TE-toimiston palkkatukea, päätös ennen Leppävirtalisän hakemista tulee odottaa.

Ennen työsuhteen alkua työnantaja on yhteydessä koordinaattoriin, joka tarkistaa edellytykset Leppävirtalisän myöntämiseen. Työnantaja toimittaa Leppävirtalisähakemuksen ja kopion työsopimuksesta Leppävirran kuntaan kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Jos on haettu myös valtion palkkatukea, tulee toimittaa kopio päätöksestä em asiakirjojen ohella. Päätös Leppävirtalisän maksamisesta tehdään noin kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Leppävirtalisää ei makseta takautuvasti.

Työsuhteen alettua työnantaja toimittaa jäljennökset palkkalaskelmista kuukausittain Leppävirran kuntaan työllisyyskoordinaattorille. Kun palkkatiedot ovat saapuneet, Leppävirtalisä maksetaan kuukausittain.

*Lisällä palkattavien työnhakijoiden osalta työnantaja voi olla yhteydessä suoraan TE-palveluiden työnantaja- ja yrityspalveluihin: puhelin 0295 043 502 ma - pe klo 9:00 - 16:15. TE-palvelut esittää työnhakijoita yrityksen / yhdistyksen haastateltavaksi. Lisätietoja valtion palkkatuen hakemisesta, kestosta ja määrästä TE-palveluista.

Leppävirtalisän hakeminen oppisopimuskoulutukseen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeva täyttää oppisopimustoimiston hakulomakkeen, sekä tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Hyväksytty opintosuunnitelma toimitetaan TE -toimistoon. Mikäli työnantaja haluaa, hän voi hakea TE -toimistosta myös palkkatukea.

Kopio palkkatukipäätöksestä, oppisopimuksesta ja työsopimuksesta toimitetaan henkilöstöpalveluihin Leppävirtalisähakemuksen liitteenä. Leppävirtalisähakemus tulee jättää kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Päätös Leppävirtalisän maksamisesta tehdään noin kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Kuntalisää ei makseta takautuvasti.

Työsuhteen alettua työnantaja toimittaa jäljennökset palkkalaskelmista kuukausittain Leppävirran kuntaan henkilöstöpalveluihin. Kun palkkatiedot ovat saapuneet, Leppävirtalisä maksetaan kuukausittain työnantajalle.

Hae ja hyödynnä Leppävirtalisä!

Hakemukseen >>

 

Leppävirtalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Leppävirran kunta, henkilöstöpalvelut
PL4
79101 Leppävirta

tai

jonna.torni-holopainen@leppavirta.fi

 

Kun haluat keskustella Leppävirtalisästä ja sen hakemisesta:


kysymyksiin vastaa Leppävirran työllisyyskoordinaattori Jonna Torni-Holopainen
p. 044 7975 057

ja

Leppävirran henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen p. 044 7975 643

 

 


Sivua muokattu viimeksi 29.6.2018 14:59:39