Työllisyys

Leppävirran kunnan hallinto- ja talousosastolla koordinoidaan kunnan työllisyyden hoitoa ja edistetään alueen työllisyyttä. Kunta tarjoaa leppävirtalaisille työnantajille kuntalisää, nuorille kesätyöpaikkoja, opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia sekä työttömille työnhakijoille työkokeilua ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita. Vuosittaisilla määrärahoilla palkataan työttömiä työnhakijoita kunnan palvelukseen eri yksiköihin.


Leppävirtalisä 2018 yrittäjille ja yhteisöille

Leppävirtalisä myönnetään työntekijän palkkauskuluihin, myös oppisopimuskoulutuksen ajalta. Työllisyyskoordinaattoriin voi olla yhteydessä jo ennen varsinaista Leppävirtalisän hakemista, jolloin yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi rekrytoinnissa.

Myös työnhakijat, jotka täyttävät lisällä työllistymisen ehdot, voivat  ottaa suoraan yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin soittamalla tai laittamalla sähköpostia.

Lisää Leppävirtalisästä täällä >>


Avoimet työpaikat

Leppävirran kunta on kunnan isoin työnantaja. Avoimet työpaikat tästä > > tai KuntaRekry-sivustolta > >
Kunnan myöntämällä Leppävirtalisällä edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
 

Nuorten kesätyöllistäminen

Kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja monipuolisesti eri osastoilta. Kunnan tarjoamat kesätyöpaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti leppävirtalaisille opiskelijoille ja koululaisille. Myös opiskelupaikkakunnallaan kirjoilla oleva voi hakea kesätyöpaikkaa kun koti on Leppävirralla. Haettavat kesätyöpaikat ilmoitetaan em.sivustoilla avointen työpaikkojen tapaan.Kunta tukee myös leppävirtalaisten yhdeksäsluokkalaisten kesätyöllistymistä.


Palkkatukityöllistäminen

Kunta työllistää omaan työyksiköihinsä pääasiallisesti henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella saaneet.

Palkkatuella työllistäminen perustuu työnhakijan tarpeisiin. Palkkatukityön tarkoituksena on esimerkiksi kehittää työttömän ammattitaitoa ja edistää sijoittumista avoimille työmarkkinoille.

 

 


Lisätietoja:

Leppävirran työllisyyskoordinaattori Jonna Torni-Holopainen
p. 044 7975 057

Leppävirran henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen p. 044 7975 643

 

 


Sivua muokattu viimeksi 26.3.2018 8:38:24