Maaseudun kehittäminen

Leppävirran kunta osallistuu maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen

  • erilaisten hankkeiden kuntarahaosuuden ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta
  • on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maaseudun hankkeita
  • on mukana kehittämässä maatilatalouden pienyritystoimintaa neuvonnan avulla
  • auttaa vaihtoehtoisten liiketoimintamallien suunnittelussa
  • toimii linkkinä elinkeino- ja hanketoiminnan välillä

Hankerahoitusta voi hakea hankkeen laajuudesta ja vaikuttavuudesta riippuen joko paikalliselta maaseudun kehittämisyhdistykseltä Mansikka ry:ltä (Leader), Pohjois-Savon Ely-keskukselta tai Pohjois-Savon Liitolta.


Hanketoiminta

Uusi hankekausi on alkamassa ja hankehaut käynnistyvät kevään 2015 aikana. Ohjelmakauden vaihdos on tuonut muutoksia hanketoiminnan painopisteisiin sekä rahoituksen määriin. Lue lisää hankkeista:

 

Kunnan elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen auttaa hankesuunnittelussa ja hakemusten laadinnassa. Puh. 044 797 5602

Käynnissä olevia hankkeita

BerryGrow -hanke >> 

Marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Hyvinvointia Elintarvikkeista >>

Maakunnallinen kolmen osatoteuttajan kehittämishanke joka pyrkii edistämään elintarvikkeiden tuotekehitystä, jatkojalostusta, markkinointia ja kansainvälistymistä. Hanke toteutetaan maakunnallisena siten, että hankkeen hallinnoinnista vastaa Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Navitas Kehitys Oy ovat osatoteuttajia

Voimaa arkeen -hanke >>

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.

 

Päättyneitä hankkeita


Sivua muokattu viimeksi 22.11.2016 13:17:51