Hankintastrategia

Leppävirran kunnan, yrittäjien välisestä yhteistyöstä ja sisäisistä hankintatoiminnan haasteista on noussut tarve hankintastrategian laatimiselle. Hankintastrategian kantavana ajatuksena on ollut tuoda hankintastrategiaan näkyväksi Leppävirran kuntastrategia sekä tahtotila paikkakunnan elinkeinotoiminnan huomioimisesta hankinnoissa. Lisäksi on haluttu sujuvoittaa ja nopeuttaa hankintojen suorittamista pienhankinnoissa.

Hankintastrategia täsmentää Leppävirran kunnan strategiaa hankintojen näkökulmasta. Hankintastrategiassa linjataan, mitä ostetaan ja mitä tuotetaan itse, millä periaatteilla päätökset ja mahdollinen hankinta tehdään ja kuka vastaa päätöksenteosta.  Hankintastrategian liitteenä on hankintasuunnitelmapohja ja erillinen pienhankintaohje.

Hankinnoissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä julkisista hankinnoista. Lainsäädännön johtavana periaatteena on avoimen kilpailun edistäminen. Hankintastrategia koskee kunnan oman toiminnan lisäksi kuntakonserniin kuuluvia yhtiöitä.

Kunnanhallitus 22.1.2018 § 13
Kunnanhallitus on hyväksynyt päivitetyn hankintastrategian ja pienhankintaohjeen.

Leppävirran kunnan hankintastrategia
(Hankintasuunnitelmaan on koottu yli 15 000 € suuruiset hankinnat. Suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan vuoden aikana.)
pdf Hankintastrategia_hyv_KH_22012018-pdf
pdf Leppavirran-hankintasuunnitelma-2017-paiv-14022017-pdf-pdf
pdf Pienhankintaohje_hyv_KH_22012018-pdf
pdf Leppavirta_hankintasuunnitelma_2018_paiv_27112017-pdf-pdf


Lisätiedot:
- Kunnankamreeri Sirpa Voutilainen
   puh. 044 790 6077
- Kunnansihteeri Anssi Nykänen 
   puh. 044 7975 533


Sivua muokattu viimeksi 23.1.2018 11:09:05