Paukarlahti

Leväntie

Paukarlahdessa Leväntien varressa on kaksi asuinrakennustonttia rakennettavuudeltaan ja ilmansuunnaltaan edullisilla paikoilla.


Rakennuspaikat ovat kunnan vesihuoltoverkoston toiminta-alueella, edellyttäen siten liittymisen vesihuoltoverkostoon. Tontilla 2. on vesi- ja viemäriliittymät valmiina. Tontille 1. vesi- ja viemäriliittymän rakentaminen on kesken.

Rakennuspaikkojen pohjahinta puustoineen tontilla 2 on 15 000 € ja 3 tontilla 12 000 €.

Rakennuspaikkoja ei vuokrata.

Tontit ovat ostettavissa, kun valtuuston päätös saa lainvoiman 9.11.2018.

 

Paalimäki

Paukarlahden Paalimäkeen on  tulossa 6 asuinrakennustonttia myyntiin, joiden pinta-alat ovat noin 6000 - 7200 m². Yksi tontti on noin 9000 m².  Alueella on voimassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleis-kaava. Kaavassa alue on osoitettu erillispientalojen asuinalueeksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 2 -kerroksisen yksi- tai kaksiasuintoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen lisäksi rakennus-paikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m².

Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vko:lla 40. Alueelle rakentuu vesi- ja viemäriverkko, johon on liittymisvelvollisuus.

Tonttien vuokraaminen 50 vuoden vuokrasopimuksella on mahdollista. Tonteista peritään tällöin vuotuista vuokraa seitsemän prosenttia kyseisen tontin luovutushinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Vuokratontti on mahdollista ostaa omaksi rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Tonteille on rakentamisvelvollisuus kolmen vuoden sisällä kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Ilmoitamme paikallislehdessä ja nettisivuilla, kun tontit ovat ostettavissa tai varattavissa.

 

Paukarlahti, lomakkeet
pdf Tontin-vuokraus--tai-ostotarjous-pdf
doc Tontin-vuokraus--tai-ostotarjous-doc
pdf Paalimaki-hinnat_alat-pdf
pdf Vuorisentie-pdf
pdf Paalimaki-kaavaote-pdf
pdf Orpako-Kaavamaaraykset-pdf

 

Lisätietoja:
Tonttivaraukset; Paikkatietokäsittelijä Teija Tirkkonen (044) 768 4458
sähköpostiosoitteet:  etunimi.sukunimi(a)leppavirta.fi.
 

 


Sivua muokattu viimeksi 23.10.2018 9:28:24