Kirkonseutu

Kauppilanmäen asuntoalue

Kauppilanmäen uusimmat asuntoalueet sijoittuvat             
kävelymatkan päähän keskustan palveluista.
Kauppilanmäen länsirinteellä oleva asuntoalue
sijaitsee Lännentien varressa.

Kauppilanmäen asuntoalue kokonaisuudessaan
rajautuu Heinävedentiehen, Oksmannintiehen ja
Ruutanalammen puistoon. Kauppilanmäeltä on                    
hyvät liikenneyhteydet taajamaan ja kouluille.
Myös Leppävirran keskustan keskeinen
pääulkoiluverkko sivuaa aluetta.

Kauppilanmäen uuden asuntoalueen
lisäksi myös Ruutanalammen alueella on
vapaita tontteja mm. Itäkalliontiellä ja                                       
Sahurinkujalla

Virranrannan asuntoalue                                                                   

Virranrannan asuntoalue sijoittuu
rannan välittömään läheisyyteen,                               
Konnuksentien itäpuolelle.
Kunnallistekniikka valmistui tarpeellisilta
osin keväällä 2007.                                                                                


Uitukanharjun asuntoalue

Kaava-alue sijaitsee Heinävedentien ja                                         
Paajalanmäentien pohjoispuolella.
Asemakaavamuutoksella ja -laajennuksella
muodostuu erillispientalojen ja julkisten
lähipalvelurakennusten korttelialueet
sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet.

Tärkeänä tavoitteena on ollut asuintonttitarjonnan lisäämisen ohella keskustaajaman pohjoispuolen alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luontoarvojen säilyttäminen.
Uitukanharjun ja Paajalanmäen vapaiden tonttien sijainti ilmenee oikealla olevasta kartasta.

Linkki internet - ilmakuva-, opas- sekä maastokartoille
http://kartta.leppavirta.fi/link/8iUx

Tonttien varaukset tehdään erilliselle varauslomakkeelle.

Tontin varauslomakkeet
dot Tontin vuokraus- tai ostotarjous
dot Varauslomake uudet alueet

Lisätietoja: Paikkatietokäsittelijä Sirpa Laakkonen puh: 040-7411204
Sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi(a)leppavirta.fi


Sivua muokattu viimeksi 24.10.2016 7:55:41