Rakennusluvan hakeminen

Milloin tarvitsen rakennusluvan?

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen. Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa rakennusvalvonnan nettisivuilta tai rakennustarkastajilta.

Miten haen rakennuslupaa?

Löydät tietoa eri lupatyypeistä kunnan rakennusjärjestyksestä >> Rakentamiseen liittyvät luvat (mm. rakennuslupa, rakentamisilmoitus tai toimenpidelupa) haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lomakepohjia hakemukselle löytyy tämän sivun alareunasta. 

Rakennusluvan hakuprosessissa kannattaa alusta saakka hyödyntää suunnittelijoiden asiantuntemusta. Heillä on usein pitkällinen kokemus rakennushankkeista ja rakennuslupien hakemisesta, joten he osaavat ottaa huomioon asioita, mitä esimerkiksi rakentamisen ensikertalainen ei välttämättä osaa huomioida.

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Mikäli tontin haltijana on useampi henkilö, ovat kaikki hakijoina ja hakemuksessa on oltava kaikkien allekirjoitus tai muilta omistajilta on oltava valtakirja yhteisen hakemuksen allekirjoittamiseen. Mikäli luvan hakija ei itse allekirjoita hakemusta, tulee hakemus varustaa asiamiehen allekirjoituksella. Asiamiehen on tällöin liitettävä hakijan antama allekirjoitettu valtakirja lupa-asiakirjoihin.

Esim. Mikäli kyseessä on perikunta, kuolinpesä tai yhtymä, kaikki osakkaat ovat hakijoina ja allekirjoittajina tai heiltä on oltava valtakirja yhteisen hakemuksen allekirjoittamiseen. Osakeyhtiön yms. ollessa hakijana on allekirjoittajan osoitettava oikeutensa toimia allekirjoittajana, esim. kaupparekisteriotteella.

Mitä tarvitsen hakemuksen liitteeksi?

Hakemuslomakkeen lisäksi lupahakemukseen tarvitaan muita hanketta selventäviä liitteitä. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana, niin kuin yleensä joudutaankin tekemään. On kuitenkin huomattava, ettei hakemuksen jättämisestä käsiteltäväksi aivan puutteellisena ole hankkeen etenemisen kannalta etua, vaan päinvastoin. Silloin kun hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta aivan olennaisia asiakirjoja ja/tai suunnitelmat ovat aivan keskeneräisiä, on hakijan syytä täydentää hakemusta jo ennen kuin sen käsittelyä voidaan edes aloittaa.

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja taksat
doc 1-Rakennus--ja--toimenpidelupahakemus-doc
pdf 2-Maisematyolupahakemus-pdf
pdf 3-Poikkeamislupahakemus-pdf
pdf 4-Poikkeuslupasuunnittelutarvehakemus-pdf
doc 6-Rakentamisilmoitus-doc
doc 7-Naapurin-kuuleminen-doc
pdf 9-Purkamisilmoitus-tai-lupahakemus-pdf
doc 10-Jatkoaikahakemus-doc
pdf 11-Julkisivuvarit-pdf
pdf 12-Jatevesisuunnitelma-pdf
pdf 13-Selvitys-rakennusjatteesta-pdf
pdf 14-Tarkastusasiakirja-vesi-ja-viemarityot-pdf
pdf 15-Tarkastusasiakirja_ilmanvaihto-pdf
pdf 16-Tarkastusasiakirja-maalampo-pdf
pdf 17-Hakemus-kokoontumistilaksi-pdf
doc 18-Ilmoitus-vaestonsuojasta-doc
pdf 19-Ilmoitus-vaestonsuojasta-pdf
pdf 24-Saunauunin-suojaetaisyydet-pdf
pdf 25-Rakennuslupataksa-2017-pdf
pdf 21-Poikkeamislupaohje_2018-pdf
doc 20-Tyonjohtajahakemus2-doc
pdf 22-Rakennuslupaohje_2018-pdf
pdf 26-tark-asiakirja-raktekn-pdf
pdf 27-tarkasiak-raktekn-pieni-pdf

 

Ohesta voit ladata rakennusvalvonnan pdf- ja doc-muotoisia lomakkeita. Pdf -dokumenttien ilmaisen katseluohjelman voit ladata osoitteesta: http://get.adobe.com/reader/

Osa lomakkeista voidaan täyttää allekirjoitusta lukuunottamatta koneella, tulostaa ja toimittaa rakennusvalvontatoimistoon.


Muita rakentamiseen ja asumiseen liittyviä lomakkeita http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/hakutulos/index.jsp?q=rakennuslu*+maistraatti+TAI+rakennuslu*+kuntaliitto&content=4


 

 


Sivua muokattu viimeksi 21.11.2017 9:42:45