Maapoliittinen ohjelma 2013 -

Maapoliittinen ohjelma 2013 - 2016

 

Maapoliittisen ohjelman lähtökohtana ovat kunnan maankäytön tavoitteet, kasvusuunnat ja kehitys- tavoitteet. Sen laatiminen on osa kunnan strategista suunnittelua. Maapoliittisessa ohjelmassa linja- taan maapolitiikan tavoitteet, periaatteet sekä ohjelman toteutuksessa käytettävät keinot:

   maanhankinnan periaatteet
   maan luovutuksen periaatteet
   maankäyttösopimusten käytön periaatteet
   kaavojen toteutumisen varmistamisen periaatteet ja toimenpiteet
   maapolitiikan päätöksenteko- ja valmisteluorganisaatio
   maapolitiikan tarvitsemat resurssit.

Alla liittet pdf formaatissa Maapoliittinen ohjelma ja mitoitusperiaatteet
pdf Kv_17062013_Maapoliittinen ohjelma
pdf Kv_17062013_Maaseudun rakennuspaikkam. mitoitusperiaatteet

 

 

 


Sivua muokattu viimeksi 19.1.2015 14:26:31