Leppävirran toritoiminta 1.6.2018 alkaen

Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja.

Toripaikkojen vuokrat
- maksetaan ensisijaisesti Leppävirran kunnan pankkitilille: FI76 5230 0110 0008 18
- maksuun viite: Torimaksu
- maksukuitti on esitettävä torivalvojalle saapumisen yhteydessä
- kuitti on oltava tarkistettavissa torilla koko vuokrausajan
Maksun voi suorittaa myös kunnantalon neuvontaan; avoinna ma-pe klo 8-15. Torimaksujen määrät löytyvät alla olevasta valikosta.

Mikäli vuokranmaksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ei torikauppiaalla ole oikeutta käyttää myyntipaikkaansa. Tällöin torivalvoja voi vuokrata myyntipaikan vapaana.

Myyntipaikkojen varaukset, muut käytännön asiat
Torivalvoja, Leppävirran kunnantalon kiinteistönhoitaja
Antti Mönkkönen puh. 044 797 5098

Leppävirran kunnantalon / Neuvonta
Savonkatu 39
79100 Leppävirta
puh. (017) 570 911

Sopimusasiat
tekninen johtaja Virve Wright,
p.044 790 6056, virve.wright(a)leppavirta.fi

Toriasiat
pdf Torisaanto-01062018-alkaen-pdf
pdf Torihinnasto-01062018-alkaen-pdf
pdf Torikartta-01062018-pdf

Leppävirran kunnassa on torikauppaa harjoitettaessa noudatettava voimassa- olevien lakien ja asetusten lisäksi tätä torisääntöä. Nämä säännöt koskevat vain toriaikana tapahtuvaa torikauppaa.

Järjestyslaki >>

Ympäristönsuojelumääräykset
- perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista


Sivua muokattu viimeksi 27.6.2018 13:32:38