Liikenneturvallisuus (LIITU)

Leppävirran kunnan hallintosäännön (kv 19.12.2017) mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on liikenneturvallisuuden edistäminen. Leppävirran kunnassa on toiminut liikenneturvallisuustyöryhmä (LIITU), joka on käsitellyt ja edistänyt liikenneturvallisuutta parantavia asioita eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa.

Ryhmän tehtäviä ovat: 
- Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille.
- Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien toteutumisen seuranta,
  ylläpito ja päivitys
- Liikenneturvallisuus tilanteen seuranta (esim. liikenneonnettomuudet)
- Ajankohtaisten liikenneturvallisuus asioiden läpikäynti (esim. aloitteet)
  ja tiedottaminen
- Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein
- Liikenneturvallisuusteeman valinta joka toinen vuosi.
- Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, esitys että kaksi kertaa keväällä (Huhtikuu) ja
  syksyllä (Lokakuu)

Ryhmän jäsenten tehtäviä ovat:
- Liikenneturvallisuustyönorganisointi omassa hallintokunnassa, tiedon
  välittäminen ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omaan hallintokuntaan ja oman sektorin kokoontumisiin.

Ryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista:
Tekniset palvelut, Tekninen lautakunta, Tiejaosto, Perusturvalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Liikuntatoimi, Palo- ja pelastustoimi, Poliisilaitos, ELY-keskus, Liikenneturva, Leppävirran Invalidiliitto ja Vanhusneuvosto sekä Liikenneturvallisuustoimija.

 

Lisätiedot Leppävirran kunnassa:
- yhdyskuntainsinööri Kimmo Mikkola, puh. 044-7906 055

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys valmistuu keväällä 2018.

 


Sivua muokattu viimeksi 22.2.2018 15:36:44