Kunnallistekniset palvelut

Tekninen toimi vastaa kunnan kiinteistöjen ja kaavateiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, 
vesi- ja jätehuollosta, yleisistä alueista  jne.   

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Yhdyskuntainsinööri Päivi Hujanen puh. 044 790 6055
   - Tulosalueen esimies (yhdyskunta, vesilaitos, puistot, varikko)
   - Kunnallistekniikan rakennuttaminen ja kunnossapito
   - Vesilaitoksen liittymähakemusten käsittely


Laskentasihteeri Erja Korhonen puh. 044 7906 074
    - vesihuoltolaitoksen laskutus, liittymis- ja käyttösopimukset
       sekä vesimittareiden luovutus

Sähköinsinööri Jani Tiihonen puh. 044 797 5605
    - kunnan kiinteistöjen sähköasiat
    - kunnan katu- ja ulkoilureittivalaistus

Metsätalousinsinööri Heikki Soininen puh. 044 7975448
    - talousmetsien hoito
    - puistojen hoito


Sivua muokattu viimeksi 17.3.2017 12:41:40