Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on osa kunnan tukemaa ja valvomaa varhaiskasvatusta. Sitä koskevat samat varhaiskasvatuksen lait, asetukset, säädökset ja muut ohjaavat asiakirjat kuten kunnallista varhaiskasvatusta. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisten palveluntuottajien päivähoitotoimintaa yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.

Yksityisiä päivähoitopalveluja tuottavien on lain mukaan tehtävä ilmoitus päivähoitotoiminnan aloittamisesta valvovalle viranomaiselle. Ilmoitus jätetään Leppävirralla päivähoitotoimistoon.

Leppävirralla toimivat valvotut yksityiset perhepäivähoitajat

 Kelan yksityisen hoidon tuki

Perheellä, joka valitsee lapsen hoitajaksi yksityisen päivähoidon palveluntuottajan, on mahdollisuus hakea Kelalta lasten yksityisen hoidon tukea. Tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Yksityisen hoidon tuki on lapsikohtainen ja se maksetaan suoraan päivähoidon palveluntuottajalle. Alle 3-vuotiaan osalta on voidaan valita tukimuodoksi lasten kotihoidontuki yksityisessä päivähoidossa.

Tarkempia tietoja Kelan maksamista lasten hoidon  tuista saa lähimmästä Kelan toimipisteestä tai Kelan www-sivuilta.

Kunnan maksama varhaiskasvatuksen palveluraha 

Leppävirralla maksetaan lasten yksityiseen varhaiskasvatukseen palvelurahaa. Varhaiskasvatuksen palveluraha on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen palvelurahalla ovat oikeutettuja varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevat lapset, joiden hoidon tarve johtuu molempien vanhempien työstä tai opiskelusta. 

Osa-aikainen varhaiskasvatus on 60 % hoitopaikan kattohinnasta ja vastaavasti perheen asiakasmaksu on 60 % tulojen mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta. Kunnallisen varhaiskasvatuksen tuntiperusteinen maksuporrastus ei ole käytössä palvelurahassa.

Yksityisen hoidon kattohinnasta tai kattohintaa alemmaksi määritellystä hoitomaksusta vähennetään perheen tulojen mukaan määräytyvä kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, jolloin saadaan palvelurahan määrä. 

Palvelurahan valitessaan perhe hakee tuen kunnalta ja luopuu Kelan maksamista lasten hoidon tuista.

Palvelurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan tuloselvitys tuloliitteineen sekä yksityisen päivähoidontuottajan kanssa tehty hoito/palvelusopimus tai kotiin palkatun työntekijän kanssa tehty työsopimus.

Lisätietoja palvelurahasta sekä yksityisistä hoitopaikoista saa päivähoitotoimistosta:

Varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta, puh 044 7906 036

Toimistovirkailija Mirja Kinnunen, puh 044 7975 411, palvelurahan maksatus ja hakemusten käsittely

 

19.6.2017 alkaen varhaiskasvatuksen yksityistä palvelurahaa haetaan sähköisesti Leppävirran kunnan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin  eDaisypalvelun kautta.       

Palvelun löydätte osoitteesta https://leppavirta.daisynet.fi/eDaisy tai kohdasta Sähköinen asiointi.

Täällä hoidatte jatkossa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen:

  • Varhaiskasvatushakemus
  • Esiopetusilmoitus
  • Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluraha
  • Tulotietoilmoitukset
  • Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huom. ensimmäisellä kerralla kirjautuessanne lisätkää henkilötietoihinne sähköpostiosoitteenne, muuten sähköinen asiointi ei jatkossa onnistu.

 

Paperiset lomakkeet ja ohjeet:

Palvelurahan periaatteet 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

Palvelurahahakemus

Palveluraha tuloselvitys

Palvelusopimus yksityinen perhepäivähoito

Palveluraha työsopimus
 


Sivua muokattu viimeksi 28.6.2018 8:41:09