Yksityinen päivähoito

Yksityinen päivähoito on osa kunnan tukemaa ja valvomaa päivähoitoa. Sitä koskevat samat päivähoidon lait, asetukset, säädökset ja muut ohjaavat asiakirjat kuten kunnallista päivähoitoa. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisten palveluntuottajien päivähoitotoimintaa yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.

Yksityisiä päivähoitopalveluja tuottavien on lain mukaan tehtävä ilmoitus päivähoitotoiminnan aloittamisesta valvovalle viranomaiselle. Ilmoitus jätetään Leppävirralla päivähoitotoimistoon.

Leppävirralla toimivat valvotut yksityiset perhepäivähoitajat

 Kelan yksityisen hoidon tuki

Perheellä, joka valitsee lapsen hoitajaksi yksityisen päivähoidon palveluntuottajan, on mahdollisuus hakea Kelalta lasten yksityisen hoidon tukea. Tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Yksityisen hoidon tuki on lapsikohtainen ja se maksetaan suoraan päivähoidon palveluntuottajalle. Alle 3-vuotiaan osalta on voidaan valita tukimuodoksi lasten kotihoidontuki yksityisessä päivähoidossa.

Tarkempia tietoja Kelan maksamista lasten hoidon  tuista saa lähimmästä Kelan toimipisteestä tai Kelan www-sivuilta.

Kunnan maksama päivähoidon palveluraha 

Leppävirralla maksetaan lasten yksityiseen päivähoitoon palvelurahaa. Päivähoidon palveluraha on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen päivähoidon palvelurahalla ovat oikeutettuja päivähoito-oikeuden piirissä olevat lapset, joiden hoidon tarve johtuu molempien vanhempien työstä tai opiskelusta. 

Yksityisen hoidon kattohinnasta tai kattohintaa alemmaksi määritellystä hoitomaksusta vähennetään perheen tulojen mukaan määräytyvä kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu, jolloin saadaan palvelurahan määrä.

Palvelurahan valitessaan perhe hakee tuen kunnalta ja luopuu Kelan maksamista lasten hoidon tuista.

Palvelurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan tuloselvitys tuloliitteineen sekä yksityisen päivähoidontuottajan kanssa tehty hoito/palvelusopimus tai kotiin palkatun työntekijän kanssa tehty työsopimus.

Lisätietoja palvelurahasta sekä yksityisistä hoitopaikoista saa päivähoitotoimistosta:

Varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta, puh 044 7906 036

Toimistovirkailija Mirja Kinnunen, puh 044 7975 411, palvelurahan maksatus ja hakemusten käsittely

Palvelurahan periaatteet 1.8.2016-31.7.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017-31.7.2017

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017.

Keskeisimmät muutokset 1.3.2017 alkaen

  • kahden ja kolmen hengen perheiden osalta perusteena olevia tulorajoja on korotettu
  • perheen toisen lapsen hoitomaksu määräytyy siten että se on 90 % ensimmäisen lapsen maksusta myös muissa maksuissa kuin korkeimman maksun osalta
  • yhteishuoltajuustapauksissa, joissa lapsen varhaiskasvatus järjestetään yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä tai Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka
  • yhteishuoltajuustapauksissa, joissa lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa
  • peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä maksusta
  • jos lapsen huoltajat varaavat lapsella varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä maksusta
  • vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet asiakasmaksulain 7§:n mukaisimmasta pienimmästä perittävästä maksusta ( alin perittävä maksu 27 euroa)

Palvelurahahakemus

Palveluraha tuloselvitys

Palvelusopimus yksityinen perhepäivähoito

Palveluraha työsopimus
 


Sivua muokattu viimeksi 15.2.2017 8:46:28