Esiopetus perusturva

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimikaudelle 2017 - 2018.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on maaliskuun lopulla 2017. Tarkemmat ohjeet annetaan myöhemmin.

Leppävirran kunta on vaihtamassa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmää helmi-maaliskuussa 2017. Uuden tietojärjestelmän sähköinen asiointi saataneen käyttöön maaliskuussa.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimikaudelle 2016-2017

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Leppävirran kunta järjestää  esiopetusta kaikille v. 2010 syntyneille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla on mahdollisuus vuotta aikaisemmin esiopetukseen. . 

Esiopetus alkaa maanantaina 15.8.2016 ja päättyy keskiviikkona 31.5.2017.

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään päivähoitomaksu. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on valmisteilla ja eduskunta päättänee asiasta kesäkuussa 2016.

Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus 1.8.2016 alkaen voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mukaan vain esiopetukseen 4 tuntia esiopetuksen työpäivinä, silloin kun toinen huoltaja tai vanhempi on kotona. Ns. harkinnanvaraisin perustein voi lapsella olla oikeus varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi.

KULJETUS

Jos lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuu samassa paikassa, vanhemmat järjestävät kuljetuksen. Lapsella, jonka matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on vähintään 3 km, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksen tarvekysely on ilmoittautumiskaavakkeessa ja tarkempi kuljetustarvehakemus toimitetaan päätöksen mukana.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa
1. Esikoulu Omenatarha
2. Kirkonkylän päiväkoti 
3. Kurjalan esikoulu (vain esiopetus)
4. Sorsakosken päiväkoti
5. Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikosken toimipiste
6. Timolan päiväkoti

Tuntimäärä: 700 tuntia lukuvuodessa, keskimäärin  20 h/vkko

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella kohdasta sähköinen asiointi .Ilmoittautumislomakkeen voi edelleen myös tulostaa  alla olevista linkeistä. Paperinen ilmoittautumislomake palautetaan päivähoitotoimistoon.

Esiopetuksesta lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta, p. 044 790 6036 

Tulostettavat lomakkeet:

Esiopetushakemus

Esiopetussuunnitelma

 

MUUTA HUOMIOITAVAA (koskee esiopetuksessa olevia lapsia)

Esiopetuksessa on otettu käyttöön koulun puolella käytössä oleva Wilma-ohjelma vanhempien kanssa viestittelyyn. Esikoululaisten vanhemmat saavat postitse avaintunnukset ohjelmaan kirjautumista varten.

Wilma löytyy osoitteesta https://leppavirta.starsoft.fi

Seuraa Kurjalan esikoulun blogia osoitteessa http://kurjala.blogaaja.fi/

 

 


 


Sivua muokattu viimeksi 15.3.2017 12:56:56