Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018 - 2019.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisy sähköisen asioinnin kautta.

Ilmoittautumiseen tästä  https://leppavirta.daisynet.fi/eDaisy

Leppävirtalaiset vuonna 2012 syntyneet lapset saavat kotiin tiedotteen ilmoittautumisesta.

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014). Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Leppävirran kunta järjestää  esiopetusta kaikille v. 2012 syntyneille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla on mahdollisuus vuotta aikaisemmin varhennettuun esiopetukseen. . 

Esiopetuksen syyslukukausi on  20.8.-21.12.2018 ja kevätlukukausi 7.1.-29.5.2019. Syysloma on viikolla 42, hiihtoloma viikolla 10. Lisäksi on vapaata  pe 7.12.2018.

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla lomakkeella esiopetukseen ilmoittautumisen kanssa. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään varatun hoitoajan ja perheen tulojen mukaan määräytyvä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus 1.8.2016 alkaen voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mukaan vain esiopetukseen 4 tuntia esiopetuksen työpäivinä, silloin kun toinen huoltaja tai vanhempi on kotona. Ns. harkinnanvaraisin perustein voi lapsella olla oikeus varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi.

KULJETUS

Jos lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuu samassa paikassa, vanhemmat järjestävät kuljetuksen. Leppävirralla esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen mikäli matka esiopetukseen on kotoa tai hoitopaikasta yli 3 km pitkä tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetushakemus on sähköisessä esiopetukseen ilmoittautumislomakkeessa. Koulukuljetusopas löytyy kunnan nettisivuilta Koulutoimi - Koulukuljetus kohdasta.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa
 

  1. Esikoulu Omenatarha    
  2. Kirkonkylän päiväkoti
  3. Konnuslahden esikoulu ( vain esiopetus koulun yhteydessä)
  4. Kurjalan esikoulu ( vain esiopetus koulun yhteydessä)
  5. Sorsakosken päiväkoti
  6. Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikosken toimipiste
  7. Timolan päiväkoti

Esiopetuksesta lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta, p. 044 790 6036 

Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi lomakkeen tulostaa alla olevasta linkistä, täyttää ja palauttaa päivähoitotoimistoon.

Esiopetushakemus

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

Esiopetuksessa on käytössä myös koulun puolelta tuttu  Wilma-ohjelma vanhempien kanssa viestittelyyn. Esikoululaisten vanhemmat saavat postitse avaintunnukset ohjelmaan kirjautumista varten.

Wilma löytyy osoitteesta https://leppavirta.inschool.fi

Esiopetussuunnitelma

 

 

 


 


Sivua muokattu viimeksi 1.6.2018 14:47:14