Vammaisneuvosto

Kunnallinen vammaisneuvosto on eri yhteiskuntaelinten ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolla on tiedottava ja neuvoa-antava tehtävä, mutta se voi myös tehdä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä eri alueilla. Vammaisneuvosto voi tehdä vammaisten asioihin liittyviä aloitteita, päätösvaltaa vammaisneuvostolla ei ole.

Vammaisneuvoston kokoonpanosta päättää kunnanhallitus.

Leppävirran kunnan vammaisneuvoston kokoonpano 14.8.2017 alkaen tästä > >

 


Sivua muokattu viimeksi 29.9.2017 14:26:49