Palveluseteli

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Asiakkaalle palvelusetelillä järjestettävät palvelut perustuvat kotihoidon tekemään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin myöntämiskriteereistä päättää perusturvalautakunta.

Palvelusetelillä tuetaan asiakkaan jokapäiväistä selviytymistä.  Palveluseteliä ei myönnetä esim. suursiivousten tekoon.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen. Seteli voidaan myöntää myös tilapäiseen hoidon ja hoivan tarpeeseen. Asiakas maksaa setelin arvon ylittävän osuuden suoraan palvelun tuottajalle.

Asiakas valitsee itse palveluntuottajan, jonka tulee olla kunnan hyväksymä. Palveluntuottaja voi olla yrittäjä, yritys, järjestö tai muu kolmannen sektorin toimija, joka täyttää palvelun tuottajille asetettavat kriteerit.
Asiakas voi halutessaan itse ostaa lisäpalveluja.

Palvelusetelin arvo: ks. Asiakasmaksut>>

Palveluseteliyrittäjät>>

Lisätietoa:

Palveluohjaus klo:8:00-15:00
puh. 044 790 6012  
 

 

 

 


Sivua muokattu viimeksi 3.5.2018 15:10:00