Soisalo-opisto järjestää kansalaisopiston kursseja ja taiteen perusopetusta (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) sekä aikuiskoulutusta Leppävirran kunnan alueella.

Opiston isäntäkunta on Varkauden kaupunki.

Lisätiedot ja koulutustarjonta tästä > >

Soisalo-opiston toimisto puh. 040 713 8660

Soisalo-opiston Leppävirran toimisto:
- kunnantalo, Savonkatu 39, 79100 Leppävirta
- avoinna ma-to klo 9-11 ja klo 13-15

 Ajankohtaista

 

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN KURSSEILLE ALKAA 16.8.

Kansalaisopistoon ilmoittautuminen alkaa 16.8. klo 11.30 Lisätietoja kaikista kursseista saat hakemalla kurssin nimen perässä olevalla kurssinumerolla tai nimellä täältä  tai opinto-oppaasta Ilmoittautuminen kursseille alkaa 16.8. klo 11.30 ja jatkuu koko lukuvuoden ajan. Lisätietoja: opistopalvelut.fi/soisalo-opisto tai numerossa 040 7138660 ke 16.8. klo 17 saakka ja muulloin ma-to klo 9-15.

LEPPÄVIRTALAISILLE TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPISKELIJOILLE

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on linjannut turvaavansa jo aloittaneiden opiskelijoiden taiteen perusopetuksen jatkomahdollisuudet. Tämä mahdollisuus varataan oppilaille, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuoden 2016 loppuun mennessä. Leppävirtalaisia oppilaita on yleisen taiteen perusopetuksen puolella 66, joista 11 kuvataiteen, 30 tanssin, 1 puhaltimien ja 24 taideleikkikoulun oppilaita. Laajan taiteen perusopetuksen puolella on 62 musiikin oppilasta.

Lautakunta päätti, etteivät uudet leppävirtalaiset hakijat voi tässä tilanteessa osallistua 3.4.-5.5.2017 toteutettavaan taiteen perusopetuksen hakuun. Uusien oppilaiden ottaminen ei ilman lisämäärärahaa ole tässä haussa mahdollista, myöskään lisämäärärahan anominen ei tällä aikataululla ole mahdollista.
Taiteen perusopetuksen uusien opiskelijoiden tilannetta tarkastellaan, kun 1.1.2018 Leppävirralla toimiva kansalaisopistopalvelujen tuottaja on valittu.

Vuonna 2017 Leppävirralla toteutettavien lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen osalta valmistelemme parhaillaan toimintasuunnitelmaa yhdessä mm. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Sekä tällä että paikallisten muiden kulttuuritoimijoiden palveluilla pyritään mahdollisimman hyvin turvaamaan lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua eri tavoin taiteen tekemiseen ja kokemiseen myös tänä vuonna.

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi


KANSALAISOPISTOTOIMINNASTA LEPPÄVIRRALLA 2017

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 23.3.2017 kokouksessaan mm. Soisalo-opiston talouden toteumaa 2016 ja sen vaikutusta 2017 toimintaan. Opiston laskutus oli 20 416 € suurempi kuin toimintaan varattu määräraha. Tämä vähentää vuoden 2017 määrärahaa ja vähennys kohdennetaan vapaaseen sivistystyöhön. Syy säästön kohdentamiseen vapaaseen sivistystyöhön eli pääosin aikuisille suunnattuun kansalaisopistotoimintaan on se, että Leppävirran kunnalla on periaatepäätös nykyisten taiteen perusopetuksen opiskelijoiden jatkomahdollisuuden turvaamisesta. Tämä ei olisi ollut mahdollista jos taiteen perusopetuksen määrärahasta olisi säästetty. Uusia lapsia ja nuoria taiteen perusopetukseen ei tässä tilanteessa voida ottaa.

Vähennys vaikuttaa erityisesti syyslukukauden 2017 kansalaisopistotuntimääriin. Arvioimme alustavasti, että syksylle jää suunniteltavaksi noin 1 000 vapaan sivistystyön tuntia. Tämän lautakunta haluaa kohdentaa kylille. Kurssien toteutus suunnitellaan yhdessä Leppävirran kunnan ja Soisalo-opiston kanssa mahdollisimman hyvin huomioiden jo toimittamanne kurssitoiveet. Kun alustava esitys syksyn ohjelmasta on valmis, käymme sen läpi kyläneuvoston kanssa.

Tammikuussa lautakunta on perustanut uuden avustusmuodon, ohjatun harrastustoiminnan tuen. Sen määräraha on 10 000 € vuodessa, ja toivomme että se auttaa jonkin verran syksyn vaikeassa tilanteessa. 23.3.2017 olleessa lautakunnan kokouksessa käsiteltiin päätöksiä myös tästä avustusmuodosta ja suurin osa näistä kohdentuu kylille.

Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua täällä: http://leppavirta.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KUVA&pvm=23%2e3%2e2017%2018%3a00

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

  _________________________________________________________________________

Kansalaisopistopalvelut Leppävirralla 2018 alkaen

Leppävirran kunnanvaltuusto on 19.12.2016 kokouksessaan päättänyt irtisanoa Soisalo-opiston sopimuksen ja erota Soisalo-opistosta. Leppävirran kunta etsii uusia ratkaisuja kansalaisopistopalvelujen (vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen) järjestämiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 31.1.2017 kokouksessaan valmistelun menettelyistä ja tavoitteista. Lisäksi lautakunta linjasi taiteen perusopetuksen osalta noudattaa koulutoimen käyttämää menettelyä turvatakseen opiskelumahdollisuuden niille leppävirtalaisille taiteen perusopetuksen opiskelijoille, jotka nyt suorittavat taiteen perusopetuksen yleistä tai laajaa oppimäärää. Siirtymäkauden ratkaisua valmistellaan kevään aikana ja siitä pyritään tiedottamaan nykyisille opiskelijoille ja heidän huoltajilleen viimeistään syyslukukauden 2017 alussa.

Valmistelu 2018 keväällä

Leppävirran kunta hakee kansalaisopistopalvelujen (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä) tuottajaa tai tuottajia 1.1.2018 alkaen. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-011796  Kaikki tarjousta koskevat tarkentavat kysymykset tulee tehdä osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi

Tavoiteaikataulu

Tammikuu 2017 KUVA lautakunnan käsittely 1 > toimeksianto kunnalta IS-hankinnalle > hankintailmoituksen valmistelu, ennakkoilmoitus > hankintailmoituksen julkistaminen  > määräaika palvelutuottajien ilmoittautumiselle
Maaliskuu 2017 KUVA lautakunnan käsittely 2
Kesäkuu 2017 sopimukset valittujen palvelutuottajien kanssa kansalaisopistopalvelujen järjestämisestä Leppävirralla 2018

Asiakirjat

Ennakkoilmoitus julkaistu 19.2 .täällä >>
Hankintailmoitus julkaistu 10.5. täällä >>

Prosessin tavoite: Kuntalaisten palvelujen ja kunnan talouden kannalta paras mahdollinen ratkaisu kansalaisopistopalvelujen (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus) järjestämiseksi Leppävirralla 2018 alusta alkaen.

Tiivistelmä: Kuntalaiskysely, Kansalaisopistopalvelut Leppävirralla 2018

Keräsimme kuntalaisten toiveita ja kommentteja 21.12.2016-22.1.2017. Vastauksia tuli 96 kappaletta. Alla kysymykset ja vastauksista koottu tiivis yhteenveto:

1. Vapaa sivistystyö: Millaiset kurssisisällöt kiinnostavat; kulttuuri, liikunta, kädentaidot, taitoaineet? Mitä opetus saisi maksaa opiskelijalle?

Kulttuuri: kuorotoiminta, kuvataide, soiton opetus eri soittimille, teatteri, piirrustus ja maalaus, grafiikka ja kulttuuri, kirjallisuuspiirit, orkesteri, sirkustaide, kirjoittaminen, muskari, sanataide

Liikunta: tanssi, jumpat, jooga, kuntojumppa/venyttely, ryhmäliikunnat, hydrobic, kahvakuula, rentoutus ja venyttely, senioritanssi, tasapainoharjoittelu senioreille, lavatanssi, äijäjooga, lavis, zumba, kuntonyrkkeily, pilates

Kädentaidot: nypläys, pajutyöt, korutyöt, klipsukurssit, keramiikka, punonta, huovutus, olki- ja tuohityöt, kansallispukukurssi, lasityöt, betonityöt, metallilankalankatyöt, mosaiikki, kudonta, vaatteiden tuunaus, nukkekurssi, korukurssi, kankaanpainanta ja –värjäys, kylpytynnyrikurssi, luonnonmateriaalikurssi, kirjonta, askartelu

Taitoaineet: asiantuntijaluentoja ja –tapaamisia: psykologia, koulutus ja kasvatus; keskusteluryhmä ajankohtaisaiheista (yhteiskunnalliset uudistukset, sote, verotus jne.), kieliopintoja (venäjä, espanja, saksa, karjalan kieli, englantia varttuneille, eri kielten keskusteluryhmiä), seniorien tietokonetaidot, valokuvaus, kokkikurssit, sukututkimus, luonto - ja eräretkeily, keskusteluryhmä senioreille, Studia Generalia –luennot, yleissivistävät aiheet, yhdistystoiminnan kurssi, yrittäjyyskurssi, hyödynnä nettikurssit-kurssi, ryhmänvetäjäkurssi, kalastus, marjastus, SPR.n EA-1 ja 2, sekä henkinen EA, itsepuolustus naisille, etiketti, vieraat kulttuurit

Maksut: Ei nykyistä korkeammat, paljon toivomuksia ilmaiskursseista, alemmista hinnoista, toisaalta hyvästä opetuksesta halukkuutta maksaa enemmän. Toivomuksia alennuksista (eläkeläiset ja työttömät, perheestä useampi harrastaja).”Saa maksaa mitä vaan, kunhan on kohtuu hintainen.”

2. Vapaa sivistystyö: Missä kursseja tulisi järjestää?

Toivomuksia kurssien järjestämisestä koko kunnan alueella (kirkonkylä, Sorsakoski, Oravikoski, Paukarlahti, Mustinmäki, Konnuslahti, Kotalahti, Sarkamäki-Saahkarlahti-Rukkune). Toisaalta toivomuksia keskittämisestä Leppävirran kirkonkylälle (eniten käyttäjiä, monipuoliset tilat mainittu perusteluina). Pali-kuljetukset mahdollisuutena, koululaisten harrastuksissa kuljetusongelma.

3. Taiteen perusopetus: Millä aloilla mielestäsi taiteen perusopetusta tulisi järjestää (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi, teatteritaide)? Mitä opetus saisi maksaa opiskelijalle?

Kuvataide (akvarellimaalaus), käsityö, musiikki (kuoro, teoria, yksinlaulu, soiton opetus eri instrumenteille), sirkustaide, tanssi ja teatteritaide, arkkitehtuuri, sanataide, audiovisuaalinen (valokuvaus ja kuvankäsittely). Lyhytkursseja eri taidemuotoihin tutustumiseksi. Taiteen perusopetusta myös aikuisille.

Maksut: Ei nykyistä korkeammat, paljon toivomuksia ilmaiskursseista, alemmista hinnoista, toisaalta yksityisopetus maksaa enemmän. Toivomuksia sisaralennuksista.

4. Vastaajien tiedot:

Vastaajien määrä: yhteensä 96. Vastaajista miehiä 18, naisia 78. Vastaajamäärät postinumeroittain:
71460 kpl 6
78200 kpl 3
78480 kpl 5
79255 kpl 3
79100 kpl 52
79130 kpl 13
79140 kpl 3
79150 kpl 4
79160 kpl 1
79180 kpl 1
79260 kpl 1
78310 kpl 1
79350 kpl 1
79410 kpl 2
Yhteensä 96 kpl

Kunnan asukasmäärät postinumeroittain

Lisätietoja: Ann-Mari Karvinen ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676


Sivua muokattu viimeksi 8.8.2017 13:23:06