Sivistystoimen hankkeet

 

1. HALLINNOIDUT HANKKEET

 

Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen  terveysliikuntaohjelmaan Leppävirta valittiin keväällä 2016. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hanke sai Aluehallintovirastolta 6 000 € avustuksen vuoden 2017 toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Voimaa vanhuuteen-kumppanien kokousmuistiot

Hankkeen Leppävirran yhteistyökumppaneiden kokousaineistot alla:

13.9. muistio täällä >>
22.1. muistio täällä >>
12.1. muistio täällä >>
  2.3. muistio täällä >>
20.4. muistio täällä >>

Työryhmän kehittämissuunnitelma hankkeen toimintaan 2017 (luonnos) täällä >>
Ikäinstituutin esittelyaineisto täällä ja linkit opastusvideoihin täällä >>

HUOM: Jos yhdistyksesi tai yrityksesi haluaa tulla mukaan Voimaa vanhuuteen-kumppaniksi, tervetuloa! Tutustu tällä sivulla olevaan aineistoon ja ota yhteyttä ann-mari.karvinen(@)leppavirta.fi

Leppävirran kunta valittiin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Leppävirta pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan valittiin 18 kuntaa 41 hakemuksen joukosta. Runsas hakemusmäärä osoittaa, että kunnilla on kiinnostusta ja tarvetta ottaa käyttöön terveyttä ja toimintakykyä edistävä liikunta iäkkäiden kuntalaisten kotona asumisen tueksi.

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa otetaan käyttöön hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintatapa rakentuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken. Tutkimusten mukaan säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta ryhmissä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat, virkeä mieli ja liikuntakaverit pitävät pystyssä ja kiinni elämässä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: www.voimaavanhuuteen.fi
ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

Yhteistyökumppanimme hankkeessa:

Alfido
Eläkeliiton Leppävirran yhdistys
Leppävirran Sydänyhdistys
Leppävirran Urheilijat
Leppävirran Viri
Leppärengas
Maatalousyhtymä Planman
Varkauden seudun omaishoitajat

Uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita mukaan koko hankkeen ajan.

AINEISTO

Leppävirran kunnan ja kumppanien hakemus Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Virran veikot

VIRRAN VEIKOT- Liikunnasta virtaa elämään ja työtä kohti!

Tule mukaan hankkeeseen, jonka kautta pääset kohottamaan fyysistä kuntoasi ja harrastamaan ohjattua liikuntaa porukassa. Virran Veikot – hankkeeseen voivat osallistua leppävirtalaiset, työttömät 50-vuotiaat miehet.

Hankkeen aikana:
- tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin
- säännöllisestä liikunnasta tulee osa päivittäistä arkea
- osallistujat asettavat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita, esimerkiksi liikunnallisen elämäntavan omaksumisen, työkunnon kohottamisen, uuden liikuntaharrastuksen hankkimisen.

Hankkeeseen osallistujien on mahdollista saada myös henkilökohtaista ja räätälöityä opastusta työnhakuun sekä urasuunnitteluun. Työhönvalmennus on osallistujille vapaaehtoista. Hankkeen ajankohta: 01.04.2017 – 31.12.2017

Ilmoittautuminen: Hankkeeseen ilmoittaudutaan tällä verkkolomakkeella >>

Hankkeeseen voi myös ilmoittautua ottamalla yhteyttä Leppävirran kunnan työllisyyskoordinaattoriin: Jonna Torni-Holopainen, p. 044 7975 057.

Perustiedot hankkeesta

Virran veikot –kehittämishankkeella halutaan tukea terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työttömien miesten terveyttä, elämänhallintaa ja omaehtoisen liikunnan tapojen löytämistä. Hanke sai Aluehallintovirastolta 5 000 € avustuksen. Lisätietoja ann-mari.karvinen(at)leppavirta.fi

Leppävirran kunnan hakemus Virran veikot -hankkeeseen
 

Kirjasto tutuksi -leikkipaketti esikoululaisille

Hankkeen tavoitteena on laatia moniosainen Kirjasto tutuksi -leikkipaketti kirjastovierailujen elävöittämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat esikoululaiset, mutta paketin on tarkoitus olla muunneltavissa 5-8-vuotiaille.
Hankkeen tavoitteena on
• lisätä lukuharrastusta ja tukea lukutaidon kehittymistä
• saada lapset käyttämään kirjaston palveluita
• opettaa lapsia löytämään aineistoa kirjaston uudistetuissa tiloissa
• tiivistää kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä
• saada rutiinitöitä vähenemään

Esiopetuksen uudessa opetussuunnitelmaluonnoksessa todetaan, että monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan, joten esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten monilukutaitoa yhteistyössä kotien kanssa. Koska myös kirjasto tukee toiminnallaan lasten tiedonhallinta- ja medialukutaitojen kehittymistä, varhaiskasvatuksen ja kirjaston olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä. Leppävirralla yhteistyön tiivistäminen helpottui syksyllä 2014, kun uusi päiväkoti valmistui kirjaston naapuriin. Aikaisemmin kirjastovierailuja ja kirjastonkäytönopetusta ei ole järjestetty nyt suunnitellussa mittakaavassa esikouluikäisille.
Hanketta hallinnoi Leppävirran kunta ja siellä kirjaston tulosyksikkö. Hankkeessa on mukana kunnan varhaiskasvatus.
 

Lisätietoja: annakaisa.piispanen(a)leppavirta.fi

2. HANKKEET, JOISSA SIVISTYSTOIMI ON KUMPPANINA


ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta
 

ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria -festivaali kokoaa yhteen alueen harrastajateatteriryhmät jakamaan esityksiään, katsomaan teatteria, osallistumaan työpajoihin ja viettämään mukavia hetkiä yhdessä toisten teatterilaisten kanssa.

Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry on myöntänyt festivaalin järjestämiseen Euroopan Unionin Leader-rahoitusta. Festivaali on kahden kansalaisopiston yhteinen hanke, jonka koordinaattorina on Sisä-Savon kansalaisopisto ja yhteistyökumppanina Soisalo-opisto.

Leppävirran kunnan kulttuuripalvelut osallistuu kumppanina hankkeeseen jonka toivotaan hyödyttävän kaikkia leppävirtalaisia teatterin tekijöitä ja teatterista kiinnostuneita. Alla ja liitteenä tarkemmin tietoa hankkeesta ja festivaalista. Hankkeen toimijat kutsuivat leppävirtalaiset teatterintekijät tapaamiseen kunnantalon valtuustosaliin 19.4. klo 16-18

Lyhyt hanke-esittely täällä >>
Laajempi hankkeen, festivaalin ja työpajojen esittely täällä >>
 
Lisätietoja ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta -hankkeesta
Annukka Martikainen hankekoordinaattori p. 0400 262117  annukka.martikainen@gmail.com         
Kirsti Häkkinen, kansalaisopiston rehtori p. 040 514641 Kirsti.Hakkinen@suonenjoki.fi

Kehittämishanke Hyvä olo liikkuen

Hyvä olo liikkuen –hanke varhaiskasvatuksessa tavoittaa alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Hanke aloitettiin viime vuonna, tuolloin se sai rahoitusta 8 000 €. Hankkeen tavoitteina on
- ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
- perheliikunnan edistäminen
- vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.
Vuodelle 2017 hanke sai Aluehallintovirastolta jälleen 8 000 € avustuksen.


Hankkeen kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Tavoitteita on kaikkiaan kolme (3), joista ensimmäisenä vuonna painopiste on tavoitteissa 1 ja 2.

  1. Ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
  2. Perheliikunnan edistäminen
  3. Vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen

Lähtökohtana tälle hankkeelle on fyysisen aktiivisuuden lisääminen alle kouluikäisille lapsille, koska viimeaikaiset tutkimukset osoittavat yhä nuorempien ja nuorempien lasten liikunnan olevan vähenemään päin. Tutkimuksen mukaan tehokkain strategia päiväkotilasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen on päiväkotihenkilöstön tiedon, taidon ja ymmärryksen kehittäminen niin, että he ovat sitoutuneita ja (kouluttautuneita) osaavia tekemään lapsen päiväkotipäivästä fyysisesti aktiivisen.

Hankkeen avulla pyritään tekemään varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten ulkoliikunnasta suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Suunnitelmallisuus näkyy ulkoleikkien lisäämisenä ja monipuolistamisena sekä muokkaamalla vähän liikkuvien lasten liikuntatottumuksia.

Hanketta hallinnoi Leppävirran kunta ja siellä varhaiskasvatuksen vastuualue. Hankkeessa on mukana kunnan sivistystoimi, joka koordinoi kuntaan tuotettavia liikuntapalveluita (ostetaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu oy:ltä).

Lisätietoja: sonja.merta(a)leppavirta.fi

 

Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa

Varkauden, Heinäveden ja Leppävirran kirjastojen yhteinen hankE. Hankkeen tavoitteena on tarjota sekä kouluikäisille että aikuisille kohtaamisia kirjailijoiden kanssa erilaisissa ympäristöissä. Hankkeella halutaan paitsi lisätä lukuhaluja, myös avata kirjojen sisältöjä ja ankkuroida kirjat kirjailijan elämään ja tuotantoon lukijoita innostavalla tavalla. Kaikille, jotka lukevat kaunokirjallisuutta, on elämys nähdä tuttu kirjailija ja kuulla, millaiset ovat kirjan syntyvaiheet ja miten fiktiivisten henkilöiden elämä muuttuu ja kehittyy. Kirjailijatapaaminen antaa uutta myös niille, jotka eivät lue. Kirjailijan työ kiinnostaa monia koululaisia myös ammattina.

Tarkoitus on hankkia 5 kirjailijaa, joista 1 on lastenkirjailija, 2 nuortenkirjailijaa ja 2 aikuisten kohderyhmälle sopivaa kirjailijaa. Pyritään hankkimaan valtakunnallisesti tunnettuja ja kuulijoita houkuttelevia kirjailijoita, jotka edustavat erilaisia kirjallisia suuntauksia. Kirjailijatapaamiset pidetään sekä kouluissa että kirjastotaloissa.Hanketta hallinnoi Varkauden kaupunginkirjasto.

Lisätietoja: marja.eklund(a)leppavirta.fi


 


Sivua muokattu viimeksi 21.4.2017 8:02:09