Sponsorointi

Leppävirran kunta on tukenut erilaisilla sponsorimenettelyillä alueen toimijoita. Käytäntöä on haluttu yhtenäistää. Yhtenäinen menettely mahdollistaa tehtyjen aloitteiden yhteismitallisen vertailun ja kunkin hakemuksen ohjaamisen oikeaan menettelyyn. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perusti avustusmuodon kokouksessaan 31.1.2017.

Tuki haetaan ja raportoidaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Paperilomakkeet ovat käytössä niille, joille sähköinen haku ei ole mahdollista. Haku on jatkuva, päätöksen tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokouksissaan. Päätös perustuu kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmaan ja päätöksiä voidaan tehdä vain kuluvalle vuodelle. Vuoden 2018 avustusmääräraha jaettiin lautakunnan 27.3.2018 kokouksessa.

Hakulomake

Raportointilomake

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676
 


Sivua muokattu viimeksi 9.4.2018 14:17:23