Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. Avustusten määrärahaa on pystytty viime vuosina nostamaan ja tänä vuonna avustusten yhteissumma on ollut 136 650 €.

Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä.

Tilaa uutiskirje >> 

Ajankohtaista

Avustusmenettelyjen yhdenmukaistaminen ja uudistaminen on ollut lautakunnan tavoitteena ja asiaa valmisteltiin viime kevään aikana. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida prosessia koko valmistelun ajan ja työtä esiteltiin mm. kevään yhdistysfoorumissa, tiedotettiin uutiskirjeessä ja kunnan verkkosivuilla.

Uudistuksen tavoitteena on ollut:

  - Yhdenmukainen menettely kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämille avustuksille: Liikunnan avustusmenettely poikkesi aiemmin merkittävästi muista avustusmenettelystä. Nyt hyväksytty uusi avustussääntö on yhdenmukainen kylien, liikunnan ja muiden toimijoiden tukien osalta.

  - Ohjatun harrastustoiminnan tuen määrä ohjattua harrastustuntia kohti ja toimijoilta edellytettävät haku- ja raportointimenettelyt ovat yhdenmukaiset eri aloilla.     

  - Sähköinen haku ensisijaisena hakumenettelynä: Sekä hakemiseen että raportointiin liittyvät lomakkeet ovat ensisijaisesti sähköisiä. Niille, joille sähköinen haku ei ole mahdollinen, annetaan neuvontaa tai avustetaan hakemuksen täyttämisessä. Paperilomake säilyy tarvittavan siirtymäajan sähköisen rinnalla.

  - Kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialueeseen kuuluvat avustukset käsitellään ja päätökset tehdään lautakunnassa.

  - Aikataulumuutos: Hakuaika siirtyy marraskuuksi. Edellisen vuoden marraskuussa haetaan seuraavan kalenterivuoden avustukset. Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Poikkeukset: sponsoriavustus jolla on jatkuva hakuaika, sekä ohjaajatuki joka haetaan puolivuosittain.
 
Uudistuksesta tiedotetaan medioissa, kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä sekä yhdistysfoorumissa.

Esittelyaineisto uudistuksesta

Avustushakemusten tekoon saa neuvontaa ajanvarauksella loka-marraskuun ajan. Ajanvaraukset: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676

Yhdistysfoorumit kunnantalon valtuustosalissa:
 
15.10. klo 17-19 Avustusinfo: yleinen tiedotus- ja neuvontatilaisuus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksista. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
 
16.10. klo 17-19 Ohjaajatuki: yleinen tiedotus- ja neuvontatilaisuus erityisesti ohjatun harrastustoiminnan järjestäjille. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
 
Lautakunnan päätöksiin voi tutustua sivulla http://leppavirta.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm (valitse pöytäkirjat, toimielin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Alla on esitelty kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusmuodot. Lomakkeisiin voi tulla vielä ennen hakuaikaa pieniä teknisiä muutoksia. Avustussääntö ja muut ohjeet ovat hakulomakkeessa.

1. Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille 

Hakuaika edellisen vuoden marraskuussa seuraavan vuoden toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona. Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE
 
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE 


2. Ohjaajatuki 

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta. Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

 

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE 

OHJAAJATUKI RAPORTTILOMAKE 


3. Sponsorointi 

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voi hakea myös muu kuin leppävirtalainen toimija. 

SPONSOROINTI HAKULOMAKE

SPONSOROINTI RAPORTTILOMAKE

HUOM: Kaikkien avustuksen saajien on vuodesta 2016 alkaen täytynyt käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta, jonka voi ladata täältä >>

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676


Sivua muokattu viimeksi 15.10.2018 14:15:35