Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia käyttösuunnitelman määrärahan mukaisesti.Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä.

Tilaa uutiskirje >> 

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kevään 2018 aikana valmistellut uudistusta liikunnan avustussääntöön ja avustusten käytäntöihin. Lautakunta on pitänyt aiheesta kaksi työkokousta. Lisäksi asian valmistelua on esitelty yhdistysfoorumissa ja kunnan verkkosivuilla. Valmisteluun on ollut kommenttimahdollisuus kunnan verkkosivuilla. Nyt sääntöluonnos ja esitys uusiksi käytännöiksi on valmistunut lausuntokierrosta varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt 23.5. kokouksessaan hyväksyä esityksen avustussäännön ja menettelyjen uudistamisesta. Uudistusesitystä on mahdollista kommentoida 27.8.2018 klo 9.00 mennessä.

Lautakunnan päätöksiin voi tutustua sivulla http://leppavirta.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm (valitse pöytäkirjat, toimielin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)

Tavoitteena uudistuksen valmistelussa on ollut: 
 
  - Yhdenmukainen menettely kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämille avustuksille: Liikunnan avustusmenettely poikkesi merkittävästi muista avustusmenettelystä. Nyt esitetyllä muutoksella haetaan tilannetta, jossa avustussääntö on yhdenmukainen kylien, liikunnan ja muiden toimijoiden tukien osalta. 
 
  - Ohjatun harrastustoiminnan osalta esitetään mallia, jolla tuen määrä ohjattua harrastustuntia kohti ja toimijoilta edellytettävät haku- ja raportointimenettelyt ovat yhdenmukaiset eri aloilla.      

- Sähköinen haku ensisijaisena hakumenettelynä: Sekä hakemiseen että raportointiin liittyvät lomakkeet ovat ensisijaisesti sähköisiä. Niille, joille sähköinen haku ei ole mahdollinen, annetaan neuvontaa tai avustetaan hakemuksen täyttämisessä. Paperilomake säilyy tarvittavan siirtymäajan sähköisen rinnalla.
 
  - Kaikki avustukset lautakunnan päätettäväksi. Kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialueeseen kuuluvat avustukset käsitellään ja päätökset tehdään lautakunnassa.
 
  - Aikataulumuutos: Hakuaika siirtyy marraskuuksi. Edellisen vuoden marraskuussa haetaan seuraavan kalenterivuoden avustukset. Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa.  Poikkeuksena sponsoriavustus jolla on jatkuva hakuaika, sekä ohjaajatuki joka haetaan puolivuosittain.
 
Koska aikataulumuutos ja sähköiseen hakuun liittyvät uudistukset koskevat kaikkia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien tukien hakijoita, on uudistusesityksestä avoin lausuntomahdollisuus. Kuntalaisilla ja eri toimijoilla on mahdollisuus ottaa kantaa uudistukseen kirjallisella lausunnolla 27.8.2018 klo 9.00 mennessä.

Avustusmuodot nyt

Näillä verkkosivuilla voi perehtyä nykyisin voimassa olevaan hakumenettelyyn ja eri avustusmuotoihin. Haettavat avustukset jakautuvat seuraavasti:

Tuki kylille: Avustusmuodot ovat kylätoiminnan toiminta-avustus ja haja-asutusalueiden yleisten alueiden, rakennusten ja rakennelmien avustukset. Lisätietoja >>
Tuki liikunnalle: Avustusmuodot ovat perusavustus, koulutusavustus, kohdeavustus, ohjaajapalkkioavustus, erityistapahtuma-avustus sekä muut avustukset. Lisätietoja >>
Tuki muille toimijoille (kulttuuri, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, yleishyödylliset toimijat): Avustusmuodot ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus. Lisätietoja >>

Edellä listatuissa avustusmuodoissa on erikseen ilmoitettavat vuosittaiset hakuajat.
Jatkuvasti haettavat avustusmuodot:

Ohjatun harrastustoiminnan tuki: Lisätietoja >>
Sponsorointi: Lisätietoja >>

Avustuksen saajien on vuodesta 2016 alkaen täytynyt käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta, jonka voi ladata täältä >>

Avustusmuodot tulevaisuudessa; esitys kommentoitavaksi

Kuntalaisilla ja eri toimijoilla on mahdollisuus ottaa kantaa uudistukseen kirjallisella lausunnolla 27.8.2018 klo 9.00 mennessä. Lausunnon voi lähettää 

sähköpostitse: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
kirjeellä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, PL 4, 79101 Leppävirta
käyttämällä ehdotettuja haku- ja raporttilomakkeita (esitelty alla)

 

HUOM: Kunkin avustusmuodon sääntö on hakulomakkeessa. Voit halutessasi testata hakulomakkeita käytännössä ja kommentoida niiden toimivuutta lomakkeiden tekstikentissä. Lomakkeissa ei vielä ole liitetiedostomahdollisuutta.

Esittelyaineisto uudistuksesta

 

Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille 

Haku marraskuussa, päätökset tammikuussa. Maksetaan ennakkoon. Raportointi vuoden kuluessa. Leppävirtalaisille.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE
 
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE 


Ohjaajatuki 

Haku marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Ennakkopäätös tuesta. Raportointi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Leppävirtalaisille.

 

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE 

OHJAAJATUKI RAPORTTILOMAKE 


Sponsorointi 

Ei muutoksia. Jatkuva hakuaika, hakija voi olla myös muu kuin leppävirtalainen toimija. 

SPONSOROINTI 

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676

 


Sivua muokattu viimeksi 25.5.2018 8:46:37