Voimaa vanhuuteen

Leppävirran kunta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa

Leppävirta pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan valittiin 18 kuntaa 41 hakemuksen joukosta. Runsas hakemusmäärä osoittaa, että kunnilla on kiinnostusta ja tarvetta ottaa käyttöön terveyttä ja toimintakykyä edistävä liikunta iäkkäiden kuntalaisten kotona asumisen tueksi.

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa otetaan käyttöön hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintatapa rakentuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken. Tutkimusten mukaan säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta ryhmissä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat, virkeä mieli ja liikuntakaverit pitävät pystyssä ja kiinni elämässä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Sivulle http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/sivistystoimen-hankkeet karttuu tietoa hankkeen etenemisestä.
Koko hankkeesta tietoa täältä: www.voimaavanhuuteen.fi
Yhteyshenkilö: ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

Yhteistyökumppanimme hankkeessa:
Alfido
Eläkeliiton Leppävirran yhdistys
Leppävirran Sydänyhdistys
Leppävirran Urheilijat
Leppävirran Viri
Maatalousyhtymä Planman
Varkauden seudun omaishoitajat


Sivua muokattu viimeksi 6.6.2018 9:13:52