Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain hakemusten perusteella avustuksia käyttösuunnitelman määrärahan mukaisesti.Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä.

Tilaa uutiskirje >> 

Ajankohtaista

Leppävirran Osuuspankin lahjoituksesta on haettavissa vielä 9 500 €
 
Leppävirran Osuuspankin 20 000 € lahjoituksesta jaettiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 27.3. kokouksessa 10 500 €. Loppumääräraha on haettavissa 15.5. klo 15.00 saakka. Jo jätetyt hakemukset joista ei vielä ole tehty päätöksiä huomioidaan automaattisesti tässä käsittelyssä.
 
Erityisesti toivotaan hakemuksia, jotka kohdentuisivat harrastusten ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen. Lisäksi kaikkien hakemusten osalta toivotaan ehdotettavaksi pitkäjänteistä, ei kertaluontoista toimintaa. Jo saapuneet hakemukset, joista päätöksiä ei ole vielä tehty, ovat automaattisesti mukana myös jatkohaussa. Hakumenettely on sama kuin edellisessä haussa: sähköinen lomake sivulla http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimenhallinto/avustukset/leppavirran-osuuspankin-lahjoitus   Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
 
Liikunnan ohjaajapalkkioavustus on haettavissa toukokuun alussa
 
Liikunnan ohjaajapalkkioavustusta voivat hakea ne seurat, jotka on aiemmin hyväksytty tämän avustuksen hakijoiksi. Kaudella 1.11.2017-30.4.2018 toteutetuista harjoituskerroista avustusta tulee hakea
1.-7.5.2018 klo 15.00 mennessä. Tämän määräajan puitteissa harjoituspäiväkirjat tulee toimittaa avustusohjeen mukaisina ja allekirjoitettuna Leppävirran kunnantalon neuvontaan.
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta varasi koko vuoden 2018 ohjaajapalkkioavustukseen 18 000 €. Tästä määrärahasta jaetaan enintään puolet tässä haussa. Lautakunta tekee päätökset avustusten maksamisesta seuraavassa kokouksessaan.
 
Lisätietoja, neuvonnan ajanvaraus: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676.

Leppävirran kunnan avustukset jaettu kulttuuriin, liikuntaan ja kylätoimintaan

Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 27.3.2018 kokouksessaan liikunnan, kylien ja muiden toimijoiden avustusten myöntämisestä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on määrätietoisesti pyrkinyt kasvattamaan mahdollisuuksiaan tukea paikallista toimintaa lisäämällä avustusmäärärahoja vuosittain. Tämän vuoden talousarviossa on lisämääräraha 27 000 € joka on kohdennettu kylien lähiliikuntapaikkoihin. Yhteensä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksiin on varattu määrärahoja seuraavasti:

  57 000 Kylät (27 000 varattu lähiliikuntapaikkoihin)
  33 650 Liikunta
  18 000 Muut toimijat
    8 000 Sponsorointi
  20 000 Leppävirran Osuuspankin lahjoitus
136 650 Yhteensä

Lautakunnan päätöksiin avustuksista voi tutustua sivulla http://leppavirta.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm (valitse toimielin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 27.3.2018 kokouksen pöytäkirja)


Avustusmuodot

Näillä sivuilla voi perehtyä hakumenettelyyn ja eri avustusmuotoihin. Haettavat avustukset jakautuvat seuraavasti:

Tuki kylille: Avustusmuodot ovat kylätoiminnan toiminta-avustus ja haja-asutusalueiden yleisten alueiden, rakennusten ja rakennelmien avustukset. Lisätietoja >>
Tuki liikunnalle: Avustusmuodot ovat perusavustus, koulutusavustus, kohdeavustus, ohjaajapalkkioavustus, erityistapahtuma-avustus sekä muut avustukset. Lisätietoja >>
Tuki muille toimijoille (kulttuuri, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, yleishyödylliset toimijat): Avustusmuodot ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus. Lisätietoja >>

Edellä listatuissa avustusmuodoissa on erikseen ilmoitettavat vuosittaiset hakuajat.
Jatkuvasti haettavat avustusmuodot alla:
Ohjatun harrastustoiminnan tuki: Lisätietoja >>
Sponsorointi: Lisätietoja >>

HUOM:

- Avustuksen saajien on vuodesta 2016 alkaen täytynyt käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta, jonka voi ladata täältä >>
- Tutustu myös sivistystoimen Euroja ja neuvoja -sivuihin josta löytyy tietoa muista avustusmahdollisuuksista erityisesti kulttuuritoimintaan, tutkimukseen ja kiinteistöjen korjaamiseen.
- Lue huolella hakemasi avustuksen säännöt sekä alla olevat avustusten myöntämisperusteet ennen kuin teet hakemuksen.

Jos tarvitset apua tai neuvontaa hakemuksen tekemisessä, ota yhteyttä:
ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676
 


Sivua muokattu viimeksi 17.4.2018 10:25:49