Lukuvuosi 2008-2009


 


 


 


 


1. Opettajien kokous Riikassa syksyllä 2007
2. Juhlaliputus Leppävirran vierailun kunniaksi
3. Oman lukion esitys Leppävirralla
4. Hiihto-opetusta Kyproslaisille hiihtoareenassa
5. Viimeinen ilta Leppävirralla
6. Yhteiskuva Växjön kaupungintalon edessä
7. Maistiaisia eri maista Växjössä
8. Tutustumassa kerrostalojen rakentamiseen puusta Växjössä
9. Veneaskartelua Växjössä teemalla "Mitä ottaisit mukaan tulevaisuuteen?"
10. Kokous Lykeio Agiou Nikolaou -koulussa Limassolissa
11. Tanssiesitys Lykeio Agiou Nikolaou -koulun juhlassa
12. Tutustumassa voimalaan Limassolissa
13. Peli muinaisessa teatterissa...
14. ..edelleen teatterissa Limassolin lähellä
15.  Malli tuulivoiman hyödyntämisestä Lykeio Apostolon Petrou Kai Pavlou -koulun näyttelyssä
16. Pikavisiitti Prahaan paluumatkalla Kyprokselta
 

Energian säästäminen yhteistä tulevaisuuttamme varten

Vuonna 2007 Leppävirran lukiossa aloitettiin kansainvälinen Comenius-hanke aiheena Energian säästäminen yhteistä tulevaisuuttamme varten. Hanke päättyy tänä keväänä toukokuun lopussa. Kuluneen kahden vuoden aikana Leppävirran lukio on tehnyt yhteistyötä neljän muun koulun kanssa:  Kyprokselta Lykeio Agiou Nikolaou ja Lykeio Apostolon Petrou Kai Pavlou, Latviasta K. Videnieka Rigas 77. Vidusskola, sekä Etelä-Ruotsista Växjö Katedralskola.
 
Comenius-hankkeen tavoitteena on ollut lisätä huomiota energian säästämisen tärkeydestä ja saada tietoa eri maiden energiataloudesta. Vähintään yhtä tärkeitä ovat kuitenkin olleet Comenius-hankkeiden yhteiset tavoitteet, joita ovat mm. oppilaiden ja opettajien välisen kansainvälisen keskustelun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä yhteistyön ja suvaitsevaisuuden ilmapiirin edistäminen.

Leppävirran lukiosta hankkeessa on ollut mukana 18 oppilasta. Paikallisina hankevastaavina ovat toimineet lehtorit Leena Ikonen ja Reima Rouvinen. Opiskelijat ovat tutustuneet paikallisesti kussakin koulussa energiaa käsitteleviin aiheisiin ja valmistaneet niistä esityksiä yhteisiä tapaamisia varten. Lisäksi opiskelijat tuottivat materiaalia verkkoympäristöön tavoitteena aiheiden käsittely yhdessä kansainvälisten ryhmien kesken.

Hankkeen yhteydessä järjestettiin neljä tapaamista hankekouluissa. Syksyllä 2007 kunkin koulun hankevastaavat aloittivat yhteistyön tapaamalla Riikassa. Keväällä 2008 vieraili Leppävirralla 11 opettajaa ja 19 oppilasta muista yhteistyökouluista. Syksyllä 2008 Växjössä vieraili 4 opiskelijaa Leppävirran lukiosta sekä 12 opiskelijaa muista kouluista sekä yhteensä 9 opettajaa. Viimeisessä tapaamisessa keväällä 2009 Limassolissa vieraili 6 opiskelijaa Leppävirran lukiosta ja 8 opiskelijaa muista kouluista sekä yhteensä 7 opettajaa.

Tapaamisten yhteydessä tutustuttiin energiatalouteen monin tavoin. Vierailtiin erilaisissa voimalaitoksissa: Leppävirran tapaamisen yhteydessä Loviisan ydinvoimalassa, Växjössä biokaasuvoimalassa ja Limassolissa polttoöljyvoimalassa, jota ollaan muuttamassa maakaasulla toimivaksi. Leppävirralla esiteltiin muille oman maan energian tuotantoa ja –kuluttamista. Växjössä tutustuttiin monipuolisesti alueen innovatiivisiin energiaratkaisuihin. Limassolissa esiteltiin aurinkoenergian käyttötapoja.

Osa työskentelystä pyrittiin toteuttamaan verkon kautta. Leppävirralla harjoiteltiin verkkoympäristönä käytetyn WebMagazine-ympäristön käyttöä. Växjössä opiskelijat kirjoittivat WebMagazineen kommentteja vierailustaan. Ennen Limassolin tapaamista opiskelijat kirjoittivat artikkeleita WebMagazineen muiden komentoitaviksi. Aiheina olivat energiatehokkaan talon rakentaminen, liikenne sekä uusiutuvat energialähteet.

Muiden maiden kulttuuriin tutustuttiin mm. majoittamalla opiskelijat koteihin kaikissa tapaamisissa. Leppävirralla majoitettiin osa opettajista mökkeihin ja vietiin vieraat hiihtämään hiihtoareenalle. Växjössä valmistettiin paikallisia ruokia muiden maisteltaviksi ja käytiin ruotsalaisilla joulumessuilla. Limassolissa osallistuttiin paikalliseen kansalliseen juhlaan ja tutustuttiin paikalliseen historiaan.

Hankkeen aikana syntyi paljon uusia ystävyyssuhteita ja opittiin paljon uutta yhteistyökoulujen ja -maiden kulttuureista. Monta kertaa törmättiin myös kulttuurieroihin, joiden takia yhteistyön tekeminen osoittautui paljon vaikeammaksi kuin etukäteen oli ajateltu. Monia asioita energiasta silti opittiin.

Comenius-hankkeen kotisivut

 Sivua muokattu viimeksi 3.4.2013 21:52:03