Koulunkäynninohjaaja / talonmies

Koulunkäyntiavustaja/talonmies Aune Kauhanen

                                                       

Koulunkäyntiavustajan/talonmiehen pestiä hoitaa Aune Kauhanen. Koulukäyntiavustajan tehtäviin kuuluu toimia opettajajohtoisesti luokkatilanteessa tai yhden/useamman oppilaan kanssa eriytetysti. Lisäksi on jotakin henkilökohtaista ohjausta mm. tehtävien teossa.

Pihojen hoito kuuluu talonmiehen tehtäviin. Talvisin lumityöt ja hiekoitukset työllistävät talonmiestä. Kevät ja syyspuoli työllistävät enemmän ulkona. Nurmikon ajo ja reuna-alueiden hoito raivaussahan avulla kuuluu tehtäviin. Myös kiinteistön lämmityksen, ilmastoinnin ja muiden laitteiden toiminnan valvonta on osana työnkuvaa.

 

                                                         

 


Sivua muokattu viimeksi 7.8.2017 10:03:23