Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Leppävirran kunnan koulutoimi järjestää perusopetuslain (1136/2003) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Järjestäminen
– koulun työpäivinä pääsääntöisesti klo 06.30–17.00
– vain niissä kunnan osoittamissa paikoissa, missä määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella muodostuu vähintään kahdeksan (8) oppilaan ryhmä

Niissä tapauksissa, joissa ryhmää ei muodostu, pyritään toimintaa yhdistämään päivähoidon yhteyteen, mikäli vapaita paikkoja on käytettävissä; kyse on tällöin päivähoidosta annettujen säädösten mukaisesta toiminnasta ja maksukin määräytyy tämän mukaisesti

Hakeminen
– edellisen kevätlukukauden loppuun mennessä liitteenä olevaa lomaketta käyttäen
– haetaan ensisijaisesti siihen kouluun, jota oppilas käy; huoltaja voi hakulomakkeessa esittää myös toissijaisen koulun siltä varalta, ettei ryhmää muodostu oppilaan omaan kouluun
– jos ryhmäkokoa joudutaan rajoittamaan, päätöksen tästä tekee koulutoimenjohtaja toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla

Hakulomake > >
Lomake palautetaan kunnan koulutoimistoon, os. Koulutoimisto, PL 4, 79101 Leppävirta tai sähköisesti kunta@leppavirta.fi

Maksut
– toimintaan osallistuville tarjotaan maksuton välipala
– ko. toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton
– niillä toimintaan osallistuvilla oppilailla, joilla on perusopetuslain mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta voimassa olevia koulukuljetusreittejä käyttäen; muutoin huoltaja vastaa kuljetuksista
– toiminnasta perittävä maksu on 60 €/kk; mikäli oppilas osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, on maksu 100 €/kk

Toimintasuunnitelma
Koululautakunnassa 21.6.2011 hyväksytty Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma > >

Toimintasuunnitelmassa on em. lisäksi määräyksiä mm. toimintaan hakemisesta kesken toimintakauden, irtisanoutumisesta toiminnasta, ryhmän lakkauttamisesta sekä perusteista alennuksen myöntämisestä toimintamaksuihin.

Tiedustelut:
Toimistovirkailija Mirja Kinnunen
p. 044 7975 411
sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Sivua muokattu viimeksi 11.8.2017 14:01:29