Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Leppävirran kunnan koulutoimi järjestää perusopetuslain (1136/2003) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Järjestäminen
– koulun työpäivinä pääsääntöisesti klo 06.30–17.00
– vain niissä kunnan osoittamissa paikoissa, missä määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella muodostuu vähintään kahdeksan (8) oppilaan ryhmä

Hakeminen

– samaan aikaan perusopetukseen ilmoittautumisen kanssa 29.3.2018 mennessä
– haetaan ensisijaisesti siihen kouluun, jota oppilas käy; huoltaja voi hakulomakkeessa esittää myös toissijaisen koulun siltä varalta, ettei ryhmää muodostu oppilaan omaan kouluun
– jos ryhmäkokoa joudutaan rajoittamaan, päätöksen tästä tekee sivistystoimenjohtaja toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla

Hakulomake > >
Lomake palautetaan kunnan koulutoimistoon, os. Koulutoimisto, PL 4, 79101 Leppävirta.

Maksut

– toimintaan osallistuville tarjotaan maksuton välipala
– ko. toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton
– niillä toimintaan osallistuvilla oppilailla, joilla on perusopetuslain mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta voimassa olevia koulukuljetusreittejä käyttäen; muutoin huoltaja vastaa kuljetuksista
– toiminnasta perittävä maksu on 60 €/kk; mikäli oppilas osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, on maksu 100 €/kk

Toimintasuunnitelma
Koululautakunnassa 21.6.2011 hyväksytty Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma > >

Toimintasuunnitelmassa on em. lisäksi määräyksiä mm. toimintaan hakemisesta kesken toimintakauden, irtisanoutumisesta toiminnasta, ryhmän lakkauttamisesta sekä perusteista alennuksen myöntämisestä toimintamaksuihin.

Tiedustelut:
Toimistovirkailija Mirja Kinnunen
p. 044 7975 411
sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Sivua muokattu viimeksi 20.4.2018 14:28:59