Koulukuljetus

 
Leppävirralla koululaisella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen mikäli matka kouluun on kotoa yli 5 km tai jos matka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 
 
Leppävirran kuntaan on laadittu koululaiskuljetusopas, jossa on laajalti koulukuljetuksiin liittyviä neuvoja ja ohjeita. Näin pyritään huolehtimaan koulumatkojen turvallisuudesta ja toimivuudesta. Kyseinen opas sisältää ohjeita huoltajille, oppilaille sekä koulukuljetuksista vastaaville.
 
 
Hakeminen

Mikäli koulumatka on alle 5 km, huoltajan tulee hakea yksittäistä oppilasta koskevaa maksutonta koulukuljetusta erillisellä hakemuksella. Hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden, pituuden, koulumatkan vaarallisuuden tai oppilaan terveydentilan perusteella.

Hakulomake > >

Hakemus tulee toimittaa Leppävirran kunnan koulutoimistoon os. Koulutoimisto, PL 4, 79101 Leppävirta.

 

Tiedustelut:

Sivistystoimenjohtaja Sari Ihalainen, puh. 044 7975 669

Toimistovirkailija Mirja Kinnunen, puh 044 7975 411

 

Koulukuljetuksia hoitavien liikennöitsijöiden yhteystietoja>>


Sivua muokattu viimeksi 11.8.2017 14:37:02