Alla oleva PDF-tiedosto sisältää mm. tietoa seuraavista asioista.
- opetuksen järjestämisen lähtökohdat
- toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen
- opetuksen toteuttaminen
- opiskelun yleinen tuki
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
- eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Alla on myös tuntijakoa koskevat liitteet siten, että liite2 on perusopetuksen valtakunnallinen , liite3 Leppävirralla noudatettava perusopetuksen tuntijako sekä kielitaidon tasojen kuvausasteikko ( liite1 ) ja taito-ja taideaineiden lisäresurssi ( liite4 )


Opetussunnitelmaan sisältyvät seikat>>

Liite 1>>
Liite 2>>
Liite 3>>
Liite 4>>


Sivua muokattu viimeksi 13.6.2014 12:43:41