Alapihan koulun toiminta-ajatus

Alapihan koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaita heidän yksilölliset ominaisuutensa huomioiden terveen itsetunnon omaaviksi ja toisten ihmisten kanssa toimeentuleviksi yhteiskunnan jäseniksi sekä opettaa oppilaille tarpeellisia tietoja ja taitoja heidän myöhempää elämäänsä varten.

Toiminta-ajatus pohjautuu voimassa olevaan Perusopetuslakiin (1998/628), jonka mukaan opetuksen tavoitteena on mm. tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä (2 § 1 mom.).

 

 


Sivua muokattu viimeksi 13.9.2013 10:55:17