Alapihan ja Tietolan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät perusopetuslain seitsemännessä luvussa. Koululla on erikseen laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

Alapihan ja Tietolan koulun järjestyssäännöt >>


Sivua muokattu viimeksi 23.10.2017 10:03:58