Käyttösäännöt

Hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 10.9.2007

Sisältö:

1. Yleistä
2. Lainausoikeus
3. Lainaaminen
4. Maksut ja korvaukset
5. Tietoverkon käyttö
6. Kaukopalvelu

 

1. Yleistä

Leppävirran kunnankirjasto (myöh. kirjasto) on kaikille avoin. Kirjaston kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Henkilökunta opastaa tiedonhaussa ja kirjastopalvelujen käytössä.

Kirjaston käyttämistä säädellään kirjaston käyttösäännöissä sekä maksu- ja korvaussäännöissä. Kirjastolla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä. Muutokset vahvistaa Leppävirran kunnan sivistyslautakunta.

Kirjaston henkilökunta ratkaisee käyttösääntöjen noudattamiseen liittyvät epäselvyydet. Mahdolliset riitatapaukset käsitellään Varkauden käräjäoikeudessa.

Kirjastoa on käytettävä häiriötä tuottamatta. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus poistaa kirjaston tiloista henkilö, joka häiritsee muita asiakkaita tai kirjaston toimintaa. Häiritsevästä käyttäytymisestä seuraa kirjaston käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi.

2. Lainausoikeus

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen sekä täyttämällä kirjaston ilmoittautumislomakkeen (täytyy ilmoittaa pysyvä osoite Suomessa). Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä sekä maksu- ja korvaussääntöjä, ja niihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

Kirjastokortin saa pääsääntöisesti 5 vuotta täyttänyt kirjaston asiakas. Alle 18-vuotiaalta ja holhouksen alaiselta vaaditaan huoltajan kirjallinen takaus. Yhteisökortin vastuuhenkilö on ko. laitoksen johtaja.

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainaustenvalvontaan. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Takaajalla on myös oikeus tarkistaa takaamansa lapsen tai yhteisön tiedot. Lainaajarekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa.

3. Lainaaminen

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa. Kirjastokortin omistaja tai takaaja on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

Nimen- ja osoitteenmuutoksista, myös takaajan ja yhteisökortin vastuuhenkilön muutoksista, on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjastokortin katoamisesta on niin ikään ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kortin omistaja tai takaaja on vastuussa ennen katoamisilmoitusta lainatusta aineistosta. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon.

Kirjaston henkilökunnalla on tarvittaessa oikeus varmistaa lainaajan henkilöllisyys.

Kirjastoaineiston laina-ajat ovat aineistolajista riippuen 0, 7, 14 ja 28 vuorokautta. Kirjasto voi päättää tästä poikkeavia laina-aikoja. Laina-aika umpeutuu eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Lainaa voi uusia viisi kertaa, ellei siitä ole varauksia. Lainassa olevaa aineistoa voi varata maksutta. 

Eräpäivämuistutus on kirjaston tarjoama palvelu, jonka tarkoitus on muistuttaa asiakasta lähestyvästä eräpäivästä. Mahdolliset ongelmat tai katkokset eräpäivämuistutuksen lähettämisessä tai vastaanottamisessa eivät millään tavoin vaikuta asiakkaan velvollisuuteen palauttaa aineisto eräpäivään mennessä.

Kirjasto voi rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman tai asiakkaalla lainassa olevan aineiston määrää.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja.

Pääkirjaston lainoja voi palauttaa kirjastoautoon ja päinvastoin. Pääkirjastossa on myös palautusluukku, johon voi palauttaa lainoja kirjaston ollessa suljettuna (ellei toisin ole ilmoitettu). Palautuspäiväksi tulee silloin kirjaston seuraava aukiolopäivä. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Asiakas voi uusia ja varata aineistoa myös verkkokirjaston kautta, mikäli hänellä on käytössään kirjastokortti ja kirjastosta saatava henkilökohtainen tunnusluku. Tunnuslukua ei anneta puhelimitse.

Kirjasto ei vastaa kirjastoaineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

4. Maksut ja korvaukset

Kirjasto perii myöhästymismaksuja yli laina-ajan pidetystä aineistosta. Myöhästymismaksu peritään siinäkin tapauksessa, että lainojen omatoiminen uusiminen ei ole onnistunut esimerkiksi verkkokirjaston käyttökatkon takia. Maksut ja korvaukset vahvistetaan erikseen, ja ne sekä perintäkäytäntö on ilmoitettu Perittävät maksut ja korvaukset -tiedotteessa.

Maksujen tai korvausten laiminlyömisestä seuraa lainausoikeuden menettäminen. Asiakas saa menettämänsä lainausoikeuden takaisin, kun kaikki myöhässä oleva, kadonnut tai turmeltunut aineisto on palautettu tai korvattu ja säädetyt maksut sekä korvaukset on maksettu.

Kirjastotoimenjohtaja voi päättää lainausoikeuden menetyksestä myös muusta painavasta syystä. Lainausoikeus palautetaan, kun kyseinen syy poistuu.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä korvaushinta. Videotallennetta tai DVD-levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Korvaushintoja ei palauteta takaisin asiakkaalle.

Palautuskehotuksista huolimatta palauttamatta jäänyt aineisto siirtyy perintään kunnan perintäkäytännön mukaisesti.

5. Tietoverkon käyttö

Atk-laitteiden käytössä noudatetaan kirjaston yleisiä käyttösääntöjä. Kirjaston laitteille asettamia käyttörajoituksia tulee noudattaa. Tietoverkon käyttäjien tulee noudattaa verkon käyttäytymissääntöjä. Kirjasto ei vastaa kirjaston laitteilla hankitun tietoverkkoaineiston sisällöstä eikä sen käyttäjälleen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

6. Kaukopalvelu

Kaukopalveluna välitetään asiakkaiden käyttöön kirjastoaineistoja, joita ei ole Leppävirran kunnankirjaston kokoelmissa. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita sekä lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalvelumaksut on ilmoitettu Perittävät maksut ja korvaukset -tiedotteessa. Käyttäjällä on oltava Leppävirran kunnankirjaston kirjastokortti.

  


Sivua muokattu viimeksi 7.6.2018 12:52:23