Kansalaisopisto

SYKSY 2017:Soisalo-opisto järjestää kansalaisopiston kursseja ja taiteen perusopetusta (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) sekä aikuiskoulutusta Leppävirran kunnan alueella.

Opiston isäntäkunta on Varkauden kaupunki.

Lisätiedot ja koulutustarjonta tästä > >

Soisalo-opiston toimisto puh. 040 713 8660

Soisalo-opiston Leppävirran toimisto:
- kunnantalo, Savonkatu 39, 79100 Leppävirta
- avoinna ma-to klo 9-11 ja klo 13-15

 ______________________________________________________________________________________

 

KEVÄÄN 2018 VALMISTELU:

KUNTALAISTILAISUUS 12.9.2017

Kunnantalon valtuustosalissa järjestettiin kuntalaistilaisuus jossa esiteltiin Sisä-Savon kansalaisopistoa ja Leppävirralla keväällä 2018 tapahtuvan toiminnan suunnittelua. Aineistoon voi tutustua täällä >>

Tilaisuudessa toivottiin että kuntalaiset tekisivät kurssitoivomuksia. Niitä toivotaan ensisijaisesti lähetettävän tällä lomakkeella >>

Sisä-Savon kansalaisopiston etusivulla on Leppävirta-osio, jossa kerrotaan valmistelun etenemisestä. Sivulla voi myös tutustua Sisä-Savon kansalaisopiston toimintaan ja tapahtumiin. Linkki sivulle täällä >>

Myös tälle Leppävirran kunnan kansalaisopisto-sivulle pyritään tuottamaan mahdollisimman ajantasaista tietoa valmistelun etenemisestä.

SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTON TOIMINNAN SUUNNITTELU LEPPÄVIRRALLA KÄYNNISTYY, TERVETULOA MUKAAN!

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita Leppävirran tulevaksi kumppaniksi kansalaisopistotoimintojen osalta Sisä-Savon kansalaisopiston. Keväällä 2018 alkavaa toimintaa suunnitellaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Tervetuloa mukaan tapaamisiin tai osallistumaan verkkolomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1084758&SID=e7afbd55-f4b4-4a0c-885c-74cc48190442&dy=1634317224 Tapaamisissa ja lomakkeilla kerätään toivomuksia kuntalaisilta kansalaisopistopalveluista ja vastataan heidän kysymyksiinsä.

Kuinka suunnittelu ja valmistelu etenee Leppävirran 1.1. alkavien toimintojen osalta?

Sisä-Savon kansalaisopiston vastaavat suunnittelijaopettajat tutustuvat Leppävirran opistotoiminnan parin viimeisen vuoden opetukseen ja suunnittelevat uudet kurssit keväälle 2018 marraskuun loppuun mennessä. Vakiintuneet kurssit jatkavat entisillä sijoillaan ja uusia kursseja tarjotaan sen mukaisesti mihin resurssit riittävät. Resursseista päätetään kunnan talousarviossa. Opiston ohjelma kevätkaudelle julkaistaan paikallislehden liitteenä ja jaetaan marras-joulukuun vaihteessa peittojakeluna kaikkiin talouksiin Leppävirran alueella.
Nykyiseen opiston tarjontaan voi tutustua sivulla https://peda.net/suonenjoki/kansalaisopisto

Kurssihinta asiakkaalle vaihtelee kurssin sisällön mukaan n. 1-1,5 €/tunti ryhmäkursseilla. Musiikin yksilöopetuksessa kurssihinnat ovat Sisä-Savon kansalaisopistolla huomattavasti nykyistä tarjontaa edullisemmat. Lisäksi opisto järjestää muutamia ilmaisia yleisöluentoja vuodessa. Verkkovälitteistä opetusta opisto toteuttaa sekä itsenäisesti että yhdessä Snelmann-instituutin kanssa.

Opistolla on aktiivinen projektitoiminta, jonka kautta sejärjestetää paljon tilaisuuksia ilmaiseksi. Esimerkkinä projekteista kaikkien Mansikka-alueen kuntien yhteinen teatterifestivaalihanke, joka tarjoaa teatteritoimijoille erikoiskoulutusta, verkottaa teatteritoimijoita keskenään ja tarjoaa katsojille mielenkiintoisia teatterielämyksiä syksyn mittaan. Lisätietoja ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta –festivaalista 15.-17.9.2017 sivulta https://peda.net/suonenjoki/kansalaisopisto/hankkeet/ijit1
Tapahtumaan ovat tervetulleita osallistumaan, esiintymään, katsomaan ja nauttimaan kaikki teatterista kiinnostuneet! Luvassa monia kiinnostavia esityksiä, kaikkiin vapaa pääsy!
 

Lisätietoja:

Kirsti Häkkinen, Rehtori, Suonenjoen kaupunki
Sisä-Savon kansalaisopisto
kirsti.hakkinen@suonenjoki.fi  / 0405146421
http://www.peda.net/veraja/suonenjoki/kopisto

Ann-Mari Karvinen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Leppävirran kunta
ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 


LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTORATKAISUT 1.1.2018 ALKAEN

Leppävirran kunta on hakenut ratkaisuja kansalaisopistopalveluihinsa. 29.8. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti seuraavaa 1.1.2018 alkavien kansalaisopistopalvelujen osalta (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus):

Taiteen perusopetuksen jatkavat opiskelijat Soisalo-opistossa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellytti, että taiteen perusopetuksen tulevan
toteuttajan tulee suunnittelussaan ja opetustarjonnassaan huomioida lautakunnan
31.1.2017 (§ 11) ja 23.3.2017 (§ 28) kokouksissaan tekemät linjaukset
turvata jo aloittaneiden opiskelijoiden taiteen perusopetuksen jatkomahdollisuudet.
Tämä mahdollisuus varattiin opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet
opintonsa Soisalo-opistossa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän leppävirtalaisia opiskelijoita oli
tuolloin 66 (11 kuvataiteen oppilasta, 30 tanssin oppilasta, 1 puhallinoppilas
ja 24 taideleikkikoulun oppilasta).
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän leppävirtalaisia opiskelijoita oli
tuolloin 62 (44 pianonsoiton oppilasta, 4 viulunsoiton oppilasta, 8 huilunsoiton
oppilasta ja 1 klarinetin ja saksofonin soiton oppilas. Lisäksi oppilaita
oli musiikin teoriaopetuksessa 2 kpl Opistotason teoriassa, 5 kpl Musiikkitieto
perustasossa, 7 kpl Musiikin perusteet 1:ssä, 3 kpl Musiikin perusteet
3:ssa).

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, pitkäjänteistä, tasolta toiselle etenevää
opiskelua. Lautakunnalle esitetään, että taiteen perusopetuksen jo aloittaneiden
opiskelijoiden mahdollisuudet edistyä opinnoissaan parhaalla mahdollisella tavalla
turvataan valitsemalla heille opiskelumahdollisuus opetusta jo aiemmin tuottaneessa
Soisalo-opistossa 1.1.2018 alkaen.

Vapaa sivistystyö, taiteen perusopetuksen uudet opiskelijat

Leppävirran kunta päätti avata neuvottelumenettelyn kansalaisopistojäsenyydestä
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 18.7. kokouksessa (§ 50).
Neuvottelumenettelystä tiedotettiin 19.7. ja ilmoitettiin, että se on avoin
niille kansalaisopistoille ja taiteen perusopetuksen tuottajille jotka haluavat
tuottaa näitä palveluja Leppävirran kunnalle 1.1.2018 alkaen. Jäsenyysneuvotteluilla
haettiin Leppävirran kunnalle seuraavia kansalaisopistopalveluja:
vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä.

Haastattelutyöryhmään kuuluivat lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Varsinaisia neuvotteluja käytiin
Sisä-Savon kansalaisopiston ja Soisalo-opiston kanssa. Haastattelutyöryhmälle
muodostui prosessin aikana yksimielinen näkemys siitä, että yhteistyön
kehittäminen Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa vapaan sivistystyön
sekä taiteen perusopetuksen uusien opiskelijoiden osalta olisi Leppävirran
kuntalaisille ja kunnalle paras ratkaisu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta
päätti valita Sisä-Savon kansalaisopiston kansalaisopistopalvelujen (vapaa sivistystyö,
taiteen perusopetuksen aloittavat opiskelijat) tuottajaksi ja liittyä sen jäseneksi.

Lisätietoja:

Ann-Mari Karvinen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja / Leppävirran kunta
ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kirsti Häkkinen, rehtori / Sisä-Savon kansalaisopisto, Suonenjoen kaupunki
kirsti.hakkinen@suonenjoki.fi  / 040 514 6421
http://www.peda.net/veraja/suonenjoki/kopisto

 
ILMOITTAUTUMINEN SOISALO-OPISTON SYKSYN KURSSEILLE ALKAA 16.8.

Kansalaisopistoon ilmoittautuminen alkaa 16.8. klo 11.30 Lisätietoja kaikista kursseista saat hakemalla kurssin nimen perässä olevalla kurssinumerolla tai nimellä täältä  tai opinto-oppaasta Ilmoittautuminen kursseille alkaa 16.8. klo 11.30 ja jatkuu koko lukuvuoden ajan. Lisätietoja: opistopalvelut.fi/soisalo-opisto tai numerossa 040 7138660 ke 16.8. klo 17 saakka ja muulloin ma-to klo 9-15.

LEPPÄVIRTALAISILLE TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPISKELIJOILLE

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on linjannut turvaavansa jo aloittaneiden opiskelijoiden taiteen perusopetuksen jatkomahdollisuudet. Tämä mahdollisuus varataan oppilaille, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuoden 2016 loppuun mennessä. Leppävirtalaisia oppilaita on yleisen taiteen perusopetuksen puolella 66, joista 11 kuvataiteen, 30 tanssin, 1 puhaltimien ja 24 taideleikkikoulun oppilaita. Laajan taiteen perusopetuksen puolella on 62 musiikin oppilasta.

Lautakunta päätti, etteivät uudet leppävirtalaiset hakijat voi tässä tilanteessa osallistua 3.4.-5.5.2017 toteutettavaan taiteen perusopetuksen hakuun. Uusien oppilaiden ottaminen ei ilman lisämäärärahaa ole tässä haussa mahdollista, myöskään lisämäärärahan anominen ei tällä aikataululla ole mahdollista.
Taiteen perusopetuksen uusien opiskelijoiden tilannetta tarkastellaan, kun 1.1.2018 Leppävirralla toimiva kansalaisopistopalvelujen tuottaja on valittu.

Vuonna 2017 Leppävirralla toteutettavien lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen osalta valmistelemme parhaillaan toimintasuunnitelmaa yhdessä mm. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Sekä tällä että paikallisten muiden kulttuuritoimijoiden palveluilla pyritään mahdollisimman hyvin turvaamaan lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua eri tavoin taiteen tekemiseen ja kokemiseen myös tänä vuonna.

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi


KANSALAISOPISTOTOIMINNASTA LEPPÄVIRRALLA 2017

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 23.3.2017 kokouksessaan mm. Soisalo-opiston talouden toteumaa 2016 ja sen vaikutusta 2017 toimintaan. Opiston laskutus oli 20 416 € suurempi kuin toimintaan varattu määräraha. Tämä vähentää vuoden 2017 määrärahaa ja vähennys kohdennetaan vapaaseen sivistystyöhön. Syy säästön kohdentamiseen vapaaseen sivistystyöhön eli pääosin aikuisille suunnattuun kansalaisopistotoimintaan on se, että Leppävirran kunnalla on periaatepäätös nykyisten taiteen perusopetuksen opiskelijoiden jatkomahdollisuuden turvaamisesta. Tämä ei olisi ollut mahdollista jos taiteen perusopetuksen määrärahasta olisi säästetty. Uusia lapsia ja nuoria taiteen perusopetukseen ei tässä tilanteessa voida ottaa.

Vähennys vaikuttaa erityisesti syyslukukauden 2017 kansalaisopistotuntimääriin. Arvioimme alustavasti, että syksylle jää suunniteltavaksi noin 1 000 vapaan sivistystyön tuntia. Tämän lautakunta haluaa kohdentaa kylille. Kurssien toteutus suunnitellaan yhdessä Leppävirran kunnan ja Soisalo-opiston kanssa mahdollisimman hyvin huomioiden jo toimittamanne kurssitoiveet. Kun alustava esitys syksyn ohjelmasta on valmis, käymme sen läpi kyläneuvoston kanssa.

Tammikuussa lautakunta on perustanut uuden avustusmuodon, ohjatun harrastustoiminnan tuen. Sen määräraha on 10 000 € vuodessa, ja toivomme että se auttaa jonkin verran syksyn vaikeassa tilanteessa. 23.3.2017 olleessa lautakunnan kokouksessa käsiteltiin päätöksiä myös tästä avustusmuodosta ja suurin osa näistä kohdentuu kylille.

Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua täällä: http://leppavirta.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KUVA&pvm=23%2e3%2e2017%2018%3a00

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

  _________________________________________________________________________

Tiivistelmä: Kuntalaiskysely, Kansalaisopistopalvelut Leppävirralla 2018

Keräsimme kuntalaisten toiveita ja kommentteja 21.12.2016-22.1.2017. Vastauksia tuli 96 kappaletta. Alla kysymykset ja vastauksista koottu tiivis yhteenveto:

1. Vapaa sivistystyö: Millaiset kurssisisällöt kiinnostavat; kulttuuri, liikunta, kädentaidot, taitoaineet? Mitä opetus saisi maksaa opiskelijalle?

Kulttuuri: kuorotoiminta, kuvataide, soiton opetus eri soittimille, teatteri, piirrustus ja maalaus, grafiikka ja kulttuuri, kirjallisuuspiirit, orkesteri, sirkustaide, kirjoittaminen, muskari, sanataide

Liikunta: tanssi, jumpat, jooga, kuntojumppa/venyttely, ryhmäliikunnat, hydrobic, kahvakuula, rentoutus ja venyttely, senioritanssi, tasapainoharjoittelu senioreille, lavatanssi, äijäjooga, lavis, zumba, kuntonyrkkeily, pilates

Kädentaidot: nypläys, pajutyöt, korutyöt, klipsukurssit, keramiikka, punonta, huovutus, olki- ja tuohityöt, kansallispukukurssi, lasityöt, betonityöt, metallilankalankatyöt, mosaiikki, kudonta, vaatteiden tuunaus, nukkekurssi, korukurssi, kankaanpainanta ja –värjäys, kylpytynnyrikurssi, luonnonmateriaalikurssi, kirjonta, askartelu

Taitoaineet: asiantuntijaluentoja ja –tapaamisia: psykologia, koulutus ja kasvatus; keskusteluryhmä ajankohtaisaiheista (yhteiskunnalliset uudistukset, sote, verotus jne.), kieliopintoja (venäjä, espanja, saksa, karjalan kieli, englantia varttuneille, eri kielten keskusteluryhmiä), seniorien tietokonetaidot, valokuvaus, kokkikurssit, sukututkimus, luonto - ja eräretkeily, keskusteluryhmä senioreille, Studia Generalia –luennot, yleissivistävät aiheet, yhdistystoiminnan kurssi, yrittäjyyskurssi, hyödynnä nettikurssit-kurssi, ryhmänvetäjäkurssi, kalastus, marjastus, SPR.n EA-1 ja 2, sekä henkinen EA, itsepuolustus naisille, etiketti, vieraat kulttuurit

Maksut: Ei nykyistä korkeammat, paljon toivomuksia ilmaiskursseista, alemmista hinnoista, toisaalta hyvästä opetuksesta halukkuutta maksaa enemmän. Toivomuksia alennuksista (eläkeläiset ja työttömät, perheestä useampi harrastaja).”Saa maksaa mitä vaan, kunhan on kohtuu hintainen.”

2. Vapaa sivistystyö: Missä kursseja tulisi järjestää?

Toivomuksia kurssien järjestämisestä koko kunnan alueella (kirkonkylä, Sorsakoski, Oravikoski, Paukarlahti, Mustinmäki, Konnuslahti, Kotalahti, Sarkamäki-Saahkarlahti-Rukkune). Toisaalta toivomuksia keskittämisestä Leppävirran kirkonkylälle (eniten käyttäjiä, monipuoliset tilat mainittu perusteluina). Pali-kuljetukset mahdollisuutena, koululaisten harrastuksissa kuljetusongelma.

3. Taiteen perusopetus: Millä aloilla mielestäsi taiteen perusopetusta tulisi järjestää (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi, teatteritaide)? Mitä opetus saisi maksaa opiskelijalle?

Kuvataide (akvarellimaalaus), käsityö, musiikki (kuoro, teoria, yksinlaulu, soiton opetus eri instrumenteille), sirkustaide, tanssi ja teatteritaide, arkkitehtuuri, sanataide, audiovisuaalinen (valokuvaus ja kuvankäsittely). Lyhytkursseja eri taidemuotoihin tutustumiseksi. Taiteen perusopetusta myös aikuisille.

Maksut: Ei nykyistä korkeammat, paljon toivomuksia ilmaiskursseista, alemmista hinnoista, toisaalta yksityisopetus maksaa enemmän. Toivomuksia sisaralennuksista.

4. Vastaajien tiedot:

Vastaajien määrä: yhteensä 96. Vastaajista miehiä 18, naisia 78. Vastaajamäärät postinumeroittain:
71460 kpl 6
78200 kpl 3
78480 kpl 5
79255 kpl 3
79100 kpl 52
79130 kpl 13
79140 kpl 3
79150 kpl 4
79160 kpl 1
79180 kpl 1
79260 kpl 1
78310 kpl 1
79350 kpl 1
79410 kpl 2
Yhteensä 96 kpl

Kunnan asukasmäärät postinumeroittain

Lisätietoja: Ann-Mari Karvinen ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676


Sivua muokattu viimeksi 13.9.2017 8:47:16