Muuttajat

Saitteko postissa muuttajakortin?
Katsokaa uuden asukkaan edut >>

 

 Yhteystiedot

Asuntoasiat:

Vuokrasihteeri Maija Kortelainen puh. 044 797 5596

Kiinteistösihteeri Seija Kräkin
puh. 044 797 5631

Maahanmuutto:

Kotoutumisohjaaja / pakolaisohjaaja
Sonja Haverinen
p. 044 444 2496
sonja.haverinen@varkaus.fi
- yhteinen Varkauden kaupungin kanssa
 
Vapaat tontit:

Paikkatietokäsittelijä
Sirpa Laakkonen
puh. 040 741 1204

 

Rakentaminen:

Rakennustarkastaja 
Jouko Koponen
puh. 040 025 1527

Yrityksen perustaminen:

- yrityksen perustamisneuvonta
- rahoitusneuvonta
- teollisuus- ja liiketontit
- vapaat toimitilat
- investointi- ja  kehittämishank-keiden aktivointi ja valmistelu

Elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen
puh. 044 797 5602

Leppävirran kunta
Savonkatu 39
PL 4, 79101 Leppävirta
puh. (017) 570 911
kunta@leppavirta.fi

 

 SOPIMUKSET

 
JÄTEHUOLTO
 
VESI- JA VIEMÄRILAITOS
 
SAVON VOIMA
Kotitaloudet voivat kilpailuttaa 
sähkönsä, jolloin sopimuksen voi 
solmia haluamansa sähköntoi-
mittajan kanssa.

 

 

 


 

 

Tervetuloa Leppävirralle!

Leppävirta on aktiivisten ihmisten koti hyvien palveluiden äärellä keskellä kauneinta Järvi-Suomea 

  • Keskeisellä paikalla Kuopion ja Varkauden välissä
  • Uusi päiväkoti kirkonkylässä
  • Leppävirran lukio laatuvertailun kärkeä
  • Erinomaiset harrastus- ja  liikuntamahdollisuudet
  • Kehittyvien yritysten ympäristö

Leppävirran kunnassa asut lähellä luontoa ja järvenrantaa. Leppävirta on oikea saaristo sisämaassa, sillä rantaviivaa on peräti 225 metriä asukasta kohden. Leppävirralla sijaitsee osittain myös Suomen suurin saari, Soisalo. Leppävirralle luonteenomaista maisemaa ovat mäet ja kallioiset ja kiviset rannat. 

 Tietoa muuttajille suunnatuista palveluista >>

Leppävirran kunnassa on kattava tonttitarjonta sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.
Kunnan kaavoituksella pyritään lisäämään ja monipuolistamaan tonttitarjontaa.

  • Ukonniemen alueelle on valmistumassa noin 40 tonttia, joista 10 omarantaista
  • Metsähallituksen kaavahankkeen myötä tulee Sorsakosken Suoniemen saareen myyntiin noin 40 omakoti- ja loma-asuntotonttia, joista rantatontteja noin 20
  • Vuonna 2015 valmistui Paukarlahti-Oravikoski-Kotalahti alueelle yleiskaava, joka kattaa laajan alueen viitostien molemmin puolin Leppävirralta Kuopioon päin. Kaavassa osoitettiin alueelle yli 200 uutta rakennuspaikkaa, jotka sijaitsevat pääosin yksityisten maanomistajien mailla

Toimivat peruspalvelut arjen tukena. Leppävirran kunnan asiakaspalveluista tehtiin asiakastyyty-väisyyskysely vuonna 2015. Kunnan palveluja hyvinä tai erittäin hyvinä piti 72 %. Erityisesti kiitosta saivat päivähoitopalvelut ja kirjasto. 

Kunta on aktiivisesti panostanut uusiin toimiviin tiloihin: Kirkonkylälle valmistui uusi päiväkoti vuonna 2014, samaan aikaan peruskorjattiin kunnan kirjasto, 2015 valmistui monitoimitalo Vesileppis Areena. Lähivuosien investointisuunnitelmissa on mm. kirkonkylän uuden alakoulun ja vanhusten palvelukeskuksen rakennuttaminen.

Menestyvien yritysten verkosto, kunnan nopea ja joustava päätöksenteko, yrityskohtaiset räätälöidyt ratkaisut sekä hyvät aluepoliittiset tuet tekevät kunnasta kiinnostavan sijaintipaikan myös yrityksille. Alueen yritysten osaamisalueisiin kuuluvat mm. ruostumaton teräs, prosessiteollisuuden komponentit, laivateollisuus ja kuituoptiikka. Myös maa- ja metsätalouden asema on edelleen vahva. Suurimmat työnantajat >>

Leppävirralla panostetaan hyvinvointiin ja palveluyrittäjyyteen. Kunta on aktiivisesti mukana alueen hyvinvointimatkailun kehittämisessä, mikä tuo monipuoliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut myös kaikkien kuntalaisten ulottuville. Leppävirran liikuntaharrastusmahdollisuudet vetävät todellakin vertoja monille kaupungeille lajikirjossaan ja kaiken lisäksi juniorit ja harrasteryhmät pääsevät jäälle ja saleihin kohtuullisen edullisesti ja kohtuulliseen aikaan

Leppävirran vahvuuksiin kuuluu erinomainen sijainti valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varressa. Kuuluminen Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueeseen mahdollistaa monipuolisen työpaikkatarjonnan ja turvaa myös osaavan työvoiman saannin. Noin 50 kilometrin säteellä sijaitsee likimain 72 000 työpaikkaa.


Sivua muokattu viimeksi 13.3.2017 9:25:50