Kylä- ja maaseutuasioiden toimijoita

Pohjois-Savon kylät ry
- maakunnallinen kyläyhdistys, joka toimimii pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä ja kylätoiminnan edistäjänä

Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY
- edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. SYTY toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Valtakunnan kylähullut
Valtakunnallinen kylähullujen kilta toimii suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjänä. Kilta koostuu kaikista tähän saakka valituista kylähulluista.

Mistä rahat toimintaan? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan -opas, 2014
Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien bisneskeissit -hankkeen julkaiseman opas, jossa avataan keinoja, millä varainhankintaa paikallistasolla voi toteuttaa.

Voit ladata oppaan tästä PDF-muodossa > >

Muuttaisitko maalle?
Maallemuutto.info verkkopalvelun sivuilla on paljon oleellista tietoa maalle muuttaville. Tietoa on sekä valtakunnallisella että maakunnallisella tasolla.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on yhteistyöelin ja laaja verkosto, joka kehittää maaseutua ja edistää maaseudun huomioon ottamista päätöksenteossa.

YTR on julkaissut sarjan videoita, joissa puhutaan ajankohtaisista maaseudun palveluista ja elämisen edellytyksistä. Leppävirtalaisen Pentti Kaulamon K-extra Konnuslahdessa on esimerkkinä monipalvelupisteestä.

Kaulamon idean mukaan kauppapalvelujen lisäksi kyläkauppa voi tarjota haja-asutusalueen asukkaille nykyistä  kattavammat yksityiset, julkiset ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut lähellä omaa kotia.

Videot on katsottavissa verkossa > >
Yhteistyöryhmästä tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta > >


Sivua muokattu viimeksi 3.9.2015 12:51:25