Perusturvapalvelut

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

1.1.2012 alkaen Leppävirran kunnan perusterveydenhuollon järjestää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos. Sosiaalihuollon palvelut ovat edelleen kunnan omaa toimintaa.

 

 

Terveyskeskuksen laboratoriopalvelut tuottaa Itä-Suomen Laboratoriokeskus ISLAB >>

Työterveyshuollon palvelut Terveyspalvelu Verso >>
Mielenterveysneuvola vastaa psyykkisten sairauksien avohoidosta ja kuntoutuksesta moniammatillisena yhteistyönä. Asumispalveluista ja päivätoiminnasta vastaa kunnan sosiaalitoimi.

Äitiyshuolto kirkonkylällä, lastenneuvola lisäksi kolmella kylällä >>

Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Kuopion yliopistollisesta sairaalasta sekä naapurikaupunki Varkauden sairaalasta.

Hammashoitolassa työskentelee 3 hammaslääkäriä, 4 hammashoitaja ja 2 suuhygienistiä. Kirurgisia palveluja ja oikomishoitoja hankitaan ostopalveluna. Oikomishoitojen seurantaa on siirretty syyhygienisteille. Hoitoon otetaan kaikenikäiset kuntalaiset.

 

Vuodeosastot
Terveyskeskuksessa on kolme vuodeosastoa ja 80 sairaansijaa. Vuodeosasto yhdellä hoidetaan lyhytaikaisen hoidon tarpeessa olevat potilaat. 

Vuodeosasto kahdella toimii kuntoutusyksikkö. Sen tehtävänä on edistää potilaiden turvallista ja nopeaa kuntoutumista kotihoitoon. Vuodeosastojen potilaista noin puolet on pitkäaikaishoidon piirissä.

Sivun alkuun >>


Sosiaalihuollon palvelut

Varhaiskasvatus

Leppävirran kunnassa tarjotaan lasten päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa. Lisäksi käytössä on yksityisen päivähoidon palveluraha.

Esiopetusta annetaan päiväkotien yhteydessä ja erillisissä ryhmissä.

Sosiaali- ja perhetyö

Sosiaalityöntekijöitä 3, toimeentulotukikanslisti ja johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja. Lisäksi yksi sosiaalityöntekijä työvoiman yhteispalvelupiste Paletissa ja kasvatustoiminnan ohjaaja leppävirtalaisilla kouluilla.

Perheneuvolatyöntekijöitä kaksi. Perhetyöntekijän tehtävänä on lapsiperheiden ongelmien ennaltaehkäisy.

Vajaakuntoisten palvelut

Kehitysvammaisille päivätoimintaa ja koululaisille iltapäivähoitoa Paasonkallion toimintakeskuksessa (20 paikkaa). Asumispalveluja ostetaan 30 kehitysvammaiselle. Yksi kehitysvammaisten avohuollonohjaaja.
Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta- ja asumispalveluja ostetaan Ukonhattu ry:ltä ja kotikuntoutusta Leppävirran MT-tuelta.
 

 

Hoivapalvelut 

 • Kotihoito: Kotihoidon hoivapalvelujen avulla turvataan vanhusten ja pitkäaikaissairaiden kotona   suoriutuminen mahdollisimman pitkään. Kotihoitoon kuuluu myös tukipalveluita, kuten omaishoidontuki, ateria-, sauna-, kuljetus- ja turvapalvelut.

  Palvelusetelillä järjestetään sekä pitkäaikaista hoivaa että tilapäistä apua. Palvelusetelin piirissä ovat myös omaishoitajat, jotka eivät saa omaishoidon tukea. Vanhusten päivätoimintaa järjestetään neljänä päivänä viikossa Leivolan tiloissa ja yhtenä päivänä viikossa Sorsakoskella.
 • Kirjasto-monipalveluauto Tildan terveyspalvelut on suunnattu erityisesti kylien ikäihmisille.
 • Asumispalvelut: Kunnalla on vanhuksille tarkoitettuja palveluasuntoja Leivolan palvelukeskuksessa (60 paikkaa) ja Riihikodissa
  (16 paikkaa) sekä neljän asukkaan ryhmäasunto.

  Leivolan palvelukeskuksessa Kotileivolassa ja Pikkuleivolassa
  henkilökunta huolehtii hoidosta ja palvelusta päivisin klo 6.45–21.15.
  Öisestä hoivan ja avun tarpeesta huolehtii yöpartio.

  Yläleivolassa ja Riihikodissa on ympärivuorokautinen hoito.
  Lyhytaikaiset palveluasumis- ja vuorohoitopaikat ovat Leivolan palvelukeskuksessa
  ja vuodeosasto kahdella.

  Lisäksi kunta ostaa palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta.

Sivua muokattu viimeksi 4.4.2017 10:25:07