Kuntatalouden tunnuslukuja

Ulkoisten toimintamenojen jakautuminen (tilinpäätös 2016)

 

 

 

Verotus     2013  2014  2015 2016
         
Vero %  20,0  20,0  20,0 20,0
 Kiinteistövero %         
- yleinen  0,83  1,00  1,00 1,00
- vakituinen asunto  0,33  0,45  0,45 0,45
- muu asunto  0,86  1,00  1,00 1,00
- rakentamaton rakennuspaikka  1,00  1,00  1,00 1,00

 

 

 

 

 

 

 

Kunnan kokonaismenot 2016 (ulkoinen)

 

  

 

Tilinpäätös 2016

TULOSLASKELMA milj. euroa (ulkoinen)  2013 2014 2015 2016
Toimintatuotot  10,1 9,7 10,1 9,9
Toimintakulut  - 61,3 -62,4 -63,4 -65,0
Toimintakate  - 51,1 -52,7 -53,3 -55,0
Verotulot  32,3 32,5 33,1 33,2
Valtionosuudet  24,4 24,8 25,1 26,0
Vuosikate  6,3 5,0 5,4 4,4
Suunnitelman mukaiset poistot  - 3,6 -3,7 -4,2 -4,4
Tilikauden tulos  - 2,7 1,3 1,2 0,009
Tilikauden yli/alijäämä  0,2 0,1 0,2 0,09
         
Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016
Toimintatuotot (%) toimintakuluista  16,5 15,5 15,9 15,3
Vuosikate (%) poistoista  175,4 135,3 127,9 100,2
Vuosikate euroa /asukas  617 501 544 448
Investointien tulorahoitus %  96,7 118 232 152
         
TASE milj.euroa  2013 2014 2015 2016
VASTAAVAA           
Pysyvät vastaavat  58,9 59,4 57,6 56,1
Vaihtuvat vastaavat  9,6 7,5 9,9 9,6
Yhteensä  68,5 66,8 67,5 65,6
VASTATTAVAA  2013 2014 2015 2016
Omapääoma  46,8 47,0 47,1 47,2
Toimeksiantojen pääomat  0,5 0,464 0,457 0,458
Vieras pääoma  18,1 15,1 14,7 12,8
Yhteensä  68,5 66,8 67,5 65,6
         
Tunnusluvut  2013 2014 2015 2016
Omavaraisuus-%  72,9 76,7 77,6 79,8
Rahoitusvarallisuus           
euroa/asukas (sis. pitkäaik.sij.)  - 848 -766 -475 -325
Lainat euroa/asukas  1 063 927 801 676

 


Sivua muokattu viimeksi 6.4.2017 14:37:04