Hankkeet

Kulttuuri- ja vapaa-aikahankkeet >>

Aluekehitysprojektit:

TechnoGrowth 2020 >> 

Teknologia – ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, joka toteutetaan 2015- 2017. (EAKR- hanke).

Yritys oppii ja menestyy (YOM) palvelu >>

Etsii ja ratkaisee yritysten todelliset koulutustarpeet. Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke tarjoaa yrityksille osaamiskartoituksen pohjalta edullisia tuettuja koulutuksia Pohjois-Savossa 30.11.2018 saakka.


SOPIEN – Sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten kehittämispalvelut >>

Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa. Hankkeen esite >>

 

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke >>

Kolme leppävirtalaista kylää on valittu pilottikyliksi Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa -hankkeeseen: Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry, Soinilansalmen kyläyhdistys ry ja Sorsakosken kyläyhdistys ry. Hankkeeseen on otettu mukaan 22 kehittämiskokonaisuutta Pohjois-Savon alueelta. Ne koskettavat yhteensä noin 45 kylää.Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Kylät ry ja se saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta.

BerryGrow -hanke >>

Marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke >>

Savon silmut -sparraushankkeen tavoitteena on tukea elintarvikealan tuotekehitystä ja raaka-aineiden jatkojalostusta sekä lähituotteiden myyntiä Pohjois-Savon, Pieksämäen ja Joroisten alueilla.


Voimaa arkeen -hanke >>

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.

 


Sivua muokattu viimeksi 19.6.2018 8:42:07