Hankkeet

Sivistystoimen hankkeet >>

 

Aluekehitysprojektit:

TechnoGrowth 2020 >> 

Teknologia – ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, joka toteutetaan 2015- 2017. (EAKR- hanke).

TechnoKnowhow >>

Kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittämishanke (ESR).

Hyvinvointia Elintarvikkeista >>

Maakunnallinen kolmen osatoteuttajan kehittämishanke joka pyrkii edistämään elintarvikkeiden tuotekehitystä, jatkojalostusta, markkinointia ja kansainvälistymistä. Hanke toteutetaan maakunnallisena siten, että hankkeen hallinnoinnista vastaa Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Navitas Kehitys Oy ovat osatoteuttajia.

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke >>

Kolme leppävirtalaista kylää on valittu pilottikyliksi Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa -hankkeeseen: Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry, Soinilansalmen kyläyhdistys ry ja Sorsakosken kyläyhdistys ry. Hankkeeseen on otettu mukaan 22 kehittämiskokonaisuutta Pohjois-Savon alueelta. Ne koskettavat yhteensä noin 45 kylää.Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Kylät ry ja se saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta.

Voimaa vanhuuteen >>

Leppävirta pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

BerryGrow -hanke >>

Marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke).


Voimaa arkeen -hanke >>

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.

 


Sivua muokattu viimeksi 20.10.2017 10:26:14