Hankkeet

Leppävirran kunnalla on käynnissä omia hankkeita ja lisäksi kunta on mukana useassa aluekehitysprojektissa. 

Matkailun kehittämishanke 2015 -2016 >>

Matkailuhanke on aloitettu keväällä 2015, ja jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. Hankkeen keskeinen sisältö on alueen terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen, yhteistyön ja uusien toimintamallien edistäminen alueen toimijoiden kesken sekä alueen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun Master Plan 2020. Hanke päättyi 31.3.2017.

Meijän Leppävirta -hanke >>

Alkuvuodesta aloitettu Meijän Leppävirta -hanke tarjoaa seuraavan puolentoista vuoden aikana monipuolista koulutusta niin yrityksille, kuin yhdistyksillekin. Oman paikkakuntamme osaajat ja osaaminen halutaan nyt hankkeen toimilla tuoda esille ja saada näin nostetta kaikille mukana oleville tahoille.

Hankkeen vetovastuun kantaa Leppävirran Yrittäjäyhdistys ja sen hankekoordinaattorina toimii paikkakuntalainen yritys Taeto Oy

 

Sivistystoimen hankkeet >>

 

Aluekehitysprojektit:

TechnoGrowth 2020 >> 

Teknologia – ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, joka toteutetaan 2015- 2017. (EAKR- hanke).

TechnoKnowhow >>

Kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittämishanke (ESR).

Hyvinvointia Elintarvikkeista >>

Maakunnallinen kolmen osatoteuttajan kehittämishanke joka pyrkii edistämään elintarvikkeiden tuotekehitystä, jatkojalostusta, markkinointia ja kansainvälistymistä. Hanke toteutetaan maakunnallisena siten, että hankkeen hallinnoinnista vastaa Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Navitas Kehitys Oy ovat osatoteuttajia.

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke >>

Kolme leppävirtalaista kylää on valittu pilottikyliksi Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa -hankkeeseen: Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry, Soinilansalmen kyläyhdistys ry ja Sorsakosken kyläyhdistys ry. Hankkeeseen on otettu mukaan 22 kehittämiskokonaisuutta Pohjois-Savon alueelta. Ne koskettavat yhteensä noin 45 kylää.Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Kylät ry ja se saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta.

Voimaa vanhuuteen >>

Leppävirta pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

BerryGrow -hanke >>

Marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke).


Voimaa arkeen -hanke >>

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.

 


Sivua muokattu viimeksi 25.4.2017 13:41:54