Yhteistyötoimikunta

Kunnan hallintosäännön 7 § mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, johon kunnanhallitus nimeää viisi työnantajaa edustavaa jäsentä ja lisäksi siinä on henkilöstön edustajat.

Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat
- kunnanhallituksen yleisjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- työsuojelupäällikkö
- kaksi osastopäällikköä
- ammattijärjestöjen nimeämät edustajat
- työsuojeluvaaleilla valitut henkilöstön edustajat

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajat valitaan vuosittain kauden ensimmäisessä kokouksessa. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö. Kunnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja 2018: Sirpa Kinnunen
Varapuheenjohtaja 2018: Hanna Kangasmäki, pääluottamusmies Jyty

Jäsenet

Veli-Pekka Pienimäki, työsuojeluvaltuutettu
Mervi Erkkilä-Rautiainen, työsuojeluvaltuutettu
Marjut Piippo-Taari, työsuojeluvaltuutettu
Leena Kauhanen, työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies JHL
Eero Holopainen, pääluottamusmies JuKo
Erkki Hynninen, pääluottamusmies Super

Työnantajan edustajat toimikaudella 1.6.2017-31.5.2021

Seppo Heinonen; yleisjaoston puheenjohtaja
Sirpa Kinnunen; yleisjaoston varapuheenjohtaja
metsätalousinsinööri Heikki Soininen, työsuojelupäällikkö
perusturvajohtaja Paula Tiihonen; perusturvaosaston osastopäällikkö
tekninen johtaja; ympäristö- ja teknisten palvelujen osaston osastopäällikkö

Pöytäkirjanpitäjä: henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen

Sivua muokattu viimeksi 24.9.2018 15:42:02