Yhteistyötoimikunta

Kunnan hallintosäännön 7 § mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, johon kunnanhallitus nimeää viisi työnantajaa edustavaa jäsentä ja lisäksi siinä on henkilöstön edustajat.

Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat kunnanhallituksen yleisjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi osastopäällikköä, sekä ammattijärjestöjen nimeämät ja työsuojeluvaaleilla valitut henkilöstön edustajat. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö. Kunnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja 2017: Erkki Hynninen, pääluottamusmies Super
Varapuheenjohtaja 2017: Heikki S. Havukainen

Jäsenet

Veli-Pekka Pienimäki, työsuojeluvaltuutettu JuKo
Eira Laitinen, työsuojeluvaltuutettu Jyty
Leena Kauhanen, työsuojeluvaltuutettu JHL
Eero Holopainen, pääluottamusmies JuKo
Juha Hyvärinen, pääluottamusmies JHL
Hanna Kangasmäki, pääluottamusmies Jyty

Työnantajan edustajat toimikaudella 1.1.2013-31.5.2017

Veikko Pitkänen; yleisjaoston puheenjohtaja
Heikki S. Havukainen; yleisjaoston varapuheenjohtaja
metsätalousinsinööri Heikki Soininen, työsuojelupäällikkö
koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen; sivistysosaston osastopäällikkö
perusturvajohtaja Paula Tiihonen; perusturvaosaston osastopäällikkö

Pöytäkirjanpitäjä: henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen


Sivua muokattu viimeksi 30.6.2017 9:26:49