Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen, määräajasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Ilmoittautumisen voi tehdä toinen henkilö äänioikeutetun puolesta. 


Kotiäänestyslomake verkosta vaalit.fi -verkkosivulta (pdf- tai word-tiedosto) TÄSTÄ  > >
 


Sivua muokattu viimeksi 24.10.2017 16:02:38