Toimikunnat ja työryhmät

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kuntalain 32 §:ssä säädetään toimielinten toimikaudesta.

Elinkeinotoimikunta (Kunnanhallitus 26.6.2017 § 158)

Kunnan hallintosäännön 7 ja 8 § mukaan kunnassa on elinkeinotoimikunta, jossa on kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies ja viisi luottamushenkilöjäsentä ja näillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Esittelijänä ja pöytäkirjapitäjänä toimii elinkeinoasiamies. Toimikunnan toimivalta on määritelty hallintosäännön 21 § 7 kohdassa. 

Harri Voutilainen, puheenjohtaja
Heikki S. Havukainen, varapuheenjohtaja
Noora Räsänen, jäsen
Henna Pitkänen, jäsen
Seppo Heinonen, jäsen
Kunnanjohtaja Matti Raatikainen
Elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen, sihteeri

Vammaisneuvosto

Kunnan edustajat: (Kunnanhallitus 14.8.2017 § 177)
Tiina Vehviläinen, puheenjohtaja/sihteeri
Kari Tossavainen, 1. varapuheenjohtaja
Ari Thitz, 2. varapuheenjohtaja

Järjestöjen edustajat:
Tarja Reinikainen puh. 050 321 9798, varalle Iiris Väisänen -Leppävirran MT-tuki ry
Osmo Pulliainen puh. 040 057 4823 sp. otpulliainen(a)gmail.com, varalle Annikki Itkonen - Varkauden Kuulo ry
Eeva Immonen - Pohjois-Savon syöpäyhdistys ry /Leppävirran paikallisosasto
Kristiina Falck - Kehitysvammaisten tuki ry
Leena Kangasmäki - Leppävirran Invalidit

Vammaisneuvoston tehtävästä > >

Vanhusneuvosto

Kunnan edustajat: (Kunnanhallitus 14.8.2017 § 176)
Pentti Kervinen, puheenjohtaja
Tuomo Luostarinen, 1. varapuheenjohtaja
Marja-Liisa Konttinen, 2. varapuheenjohtaja

Järjestöjen edustajat:
Anita Huovinen, varalle Reijo Eklund - Leppävirran Eläkeläiset ry
Terttu Laurikainen, varalle Helinä Torvinen  Leppävirran Senioriopettajat ry
Teemu Hynninen, varalle Tatu Tuomisalo - Sorsakosken Eläkeläiset ry
Urpo Savolainen puh. 044 380 9036 sp. urposa(a)gmail.com, varalle Taina Huovinen 
- Eläkeliiton Leppävirran yhdistys ry
Tuomo Luostarinen - Leppävirran Eläkkeensaajat ry

Vanhusneuvostosta lisää >>

Nuorisovaltuusto (Kunnanhallitus 24.4.2017 § 76)
- toimikausi vuonna 2017 valittavan kunnanvaltuuston toimikauden alusta lukien

Jäsenet  
Etula Venla, Leppävirran lukio
Kansanen Vieno, Leppävirran yläkoulu
Kosunen Henriina, Leppävirran lukio
Nissinen Aura, Leppävirran lukio
Nissinen Helmiina, Leppävirran yläkoulu
Nummela Kalle, Leppävirran lukio
Miettinen-Pitkänen Anni, Leppävirran lukio
Palkeinen Teemu, Leppävirran lukio
Rissanen Ville, Leppävirran yläkoulu
Rytkönen Sara, Leppävirran lukio
Saastamoinen Martta, Leppävirran yläkoulu
Soininen Ilona, Leppävirran yläkoulu
Soininen Severi, Leppävirran lukio
Suomalainen Celina, Leppävirran yläkoulu
Ursin Veera, Leppävirran lukio

Ensimmäinen nuorisovaltuusto on koottu yhteistyössä yläkoulun ja 2. asteen oppilaitosten kanssa. Lisäksi muut toiminnasta kiinnostuneet nuoret ovat voineet ilmoittautua mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistämisen ja toteuttamisen vastuuhenkilö oli silloinen vastaava nuoriso-ohjaaja Lea Sikanen.

Nuorisovaltuuston toiminnasta sekä kokouspöytäkirjat tästä > >

Vastaava nuoriso-ohjaaja Kaisa Suhonen
puh. 0400 575 196
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


Sivua muokattu viimeksi 1.11.2018 11:50:14