Osallistu ja vaikuta

Leppävirran kunta haluaa toimia asukkaidensa parhaaksi. Toivomme vuorovaikutusta ja palautetta asukkailtamme kaikesta kunnan toiminnasta, jotta voimme kehittää palveluitamme.

Leppävirran kunnan toimintaa koskevaa palautetta ja kysymyksiä voi lähettää palautepalvelun kautta, yleisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla kunta@leppavirta.fi 

Kuntalain mukaan kuntalainen voi myös tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Oikeusministeriön tuottama Kuntalaisaloite.fi-palvelu tarjoaa pohjan kuntalaisaloitteiden tekemiselle >> 

Palvelun tuottaja on oikeusministeriö. Kaikki Kuntalaisaloite.fi-palveluun tehdyt aloitteet esitarkastetaan ennen niiden julkaisemista. Palvelun käyttö on maksutonta.

Kunnan luottamuselimiä ovat kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja lautakunnat. Päätöksenteko -sivulta löytyvät jäsenten yhteystiedot. Päätöksentekoa ja luottamuselinten toimintaa voi seurata lukemalla esityslistoja ja pöytäkirjoja >>

Eri kuntalaisryhmillä on lisäksi toimikuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa.


Kaavoitus
Yleiskaavoituksen avulla suunnitellaan tulevaisuutta, ohjataan ympäristömuutoksia sekä säilytetään ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä.

Kaava-asiakirjat ovat julkisesti nähtävänä Leppävirran kunnantalolla (Savonkatu 39)
teknisten palveluiden ilmoitustaululla.
Asiakirjoihin voi tutustua myös verkkosivuilla kohdassa; Kuulutukset >>

Kirjallinen muistutus nähtävillä olevista kaavahankkeista voidaan tehdä alla olevalla lomakkeella:
dot Kirjallinen muistutus

Lomake on toimitettava nähtävänä oloaikana osoitteeseen:
Leppävirran kunta, tekninen lautakunta, PL 4, 79101 Leppävirta
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(a)leppavirta.fi.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Virve Wright (044)7906 056
Kaavoittaja Suvi Nenonen (044)7975523


Sivua muokattu viimeksi 24.5.2018 12:55:27