Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, joiden jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto.

Kunnanhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnan hallintosäännön mukaan Leppävirran kunnassa on 6 lautakuntaa (keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, koululautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta).

Keski-Savon ympäristölautakunnassa on edustajat Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kunnista sekä Varkauden ja Pieksämäen kaupungeista. Uuden ympäristöpalveluyksikön toiminta alkoi 1.1.2009 ja sen isäntäkuntana toimii Leppävirta.

Toimielinten jaostot

Kunnanhallituksella on yleisjaosto ja teknisellä lautakunnalla rakennusvalvonta- sekä tiejaosto. Jäsenet jaostoihin valitsee ao. toimielin.

Lautakuntien ja jaostojen kokoonpanot löytyvät valitsemalla kyseinen toimielin vasemmassa laidassa olevasta valikosta.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kootusti vasemmassa laidassa olevan linkin takaa

 


Sivua muokattu viimeksi 26.6.2017 15:45:35