Leppävirran strategia 2017

Leppävirran strategia 2017 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.12.2013

Päästrategia

  1. Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa 
  2. Leppävirta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja vetovoimaiset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet
  3. Kunnassa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
  4. Kunta panostaa liikuntamahdollisuuksiin, hyvinvointimatkailuun ja terveyden edistämiseen


Visio 2017

Leppävirta on vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta.

Strategia- / painopistealueet

• Asuminen ja elinympäristö
• Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö
• Kunnalliset palvelut ja henkilöstö
• Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset


Kuntastrategia
pdf Leppavirran strategia 2017

 


Sivua muokattu viimeksi 7.11.2016 12:38:56