Kunnan edustajat eri yhteisöissä

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 

Lain 24 §:n mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnanhallituksen edustajat seuraavien yhteisöjen kokouksissa 1.1.2013-31.5.2017:

Savon Energiaholding Oy: Matti Raatikainen
Savon Kuitu Oy: Sirpa Kinnunen
Kuntien Tiera Oy: Matti Raatikainen
Kunnan Taitoa Oy: Matti Raatikainen
Suomen Kuntarahoitus Oy: Anssi Nykänen
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys: Pekka Itkonen
Suomen Museoliitto: Pekka Ropponen
Varkauden Kauppakamariosasto: Sirpa Kinnunen
Alapihan osakaskunta: Leena Kaulamo
Snellman-instituutti: Taisto Kainulainen
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajat: Heikki S. Havukainen, Pekka Nykänen
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, tarkastuslautakunta: Pekka Nykänen
Kiinteistö Oy Leppävirran Teollisuustalotie 1: Lauri Tirkkonen
  
Seuraaviin yhteisöihin edustajaksi on määrätty toimitusjohtaja, isännöitsijä Mika Nupponen:
Kiinteistö Oy Virinkulma
As Oy Kotakunnas
As Oy Ukko-Matinaukio
As Oy Kallenpelto
As Oy Kiiskinkallio
As Oy Leppävirran Laulurinne
As Oy Susihaantie 17
As Oy Hermanninlehto
As Oy Näätäniemi
As Oy Villenrinne
As Oy Topinkulma
  


Sivua muokattu viimeksi 14.3.2017 14:14:48