Kunnan edustajat eri yhteisöissä

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa. (Kuntalaki 39§ mom 1-3)

Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnanhallituksen edustajat seuraavien yhteisöjen kokouksissa 1.6.2017-31.5.2021:
(Kunnanhallitus 26.6.2017 § 156)

Savon Energiaholding Oy: Marjo-Nina Mustonen
Savon Kuituverkko Oy: Mia Hahtala 
Sansia Oy (ent. IS-hankinta Oy): Mia Hahtala
Monetra Pohjois-Savo Oy (ent. Kuhilas Oy): Anssi Nykänen
Kuntien Tiera Oy: Matti Raatikainen
Kunnan Taitoa Oy: Matti Raatikainen
Suomen Kuntarahoitus Oy: Matti Raatikainen
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys: Noora Räsänen
Suomen Museoliitto: Pekka Ropponen
Varkauden Kauppakamariosasto: Pekka Nykänen
Alapihan osakaskunta: Seppo Heinonen
Konnus-Golf Oy: Seppo Heinonen
Snellman-instituutti: Kaisa Korhonen
Leppävirran Matkailukeskus Oy: Anu Häiväläinen
Viitostie ry vuosikokous: Anne Aholainen
Wäläkky ry: Anu Häiväläinen
Tukeva-työvalmennussäätiö, hallintoneuvosto: Heikki Ropponen, Erkki Hynninen
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajat: Reijo Arovaara, Noora Räsänen
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, tarkastuslautakunta: Pekka Nykänen
Kiinteistö Oy Leppävirran Teollisuustalotie 1: Seppo Heinonen 
Seuraaviin yhteisöihin edustajaksi on määrätty toimitusjohtaja, isännöitsijä Mika Nupponen:
Kiinteistö Oy Virinkulma
As Oy Kotakunnas
As Oy Ukko-Matinaukio
As Oy Kallenpelto
As Oy Kiiskinkallio
As Oy Leppävirran Laulurinne
As Oy Susihaantie 17
As Oy Hermanninlehto
As Oy Näätäniemi
As Oy Villenrinne
As Oy Topinkulma
  


Sivua muokattu viimeksi 8.10.2018 9:17:49