Hallinto


Leppävirran kunnan hallinto

Kunnan hallinto jakaantuu luottamushenkilö- ja virkamieshallintoon.
- luottamushenkilöistä, päätöksenteosta, strategioista, toiminnan ohjauksesta lisätietoa;
kts. vasemman reunan valintapainikkeet
- tietoa kunnan eri palveluista ja toimialojen henkilöstöstä on valikossa Palvelut; Lue lisää >>


Keskeiset viranhaltijat
- sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Kunnanjohtaja Matti Raatikainen
puh. 044 7906 082
fax 017 5709 393 (yleishallinto)

Kunnansihteeri Anssi Nykänen
Osastopäällikkö; hallinto- ja talousosasto
puh. 044 7975 533

Kunnankamreeri Sirpa Voutilainen
p. 044 790 6077

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen
Osastopäällikkö; perusturvaosasto
p. 040 7775 512

Tekninen johtaja Virve Wright 
Osastopäällikkö: ympäristö- ja teknisten palvelujen osasto
p. 044 7906 056

Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen
Osastopäällikkö; sivistysosasto
puh. 0400 678 781

Vt. sivistysjohtaja Ann-Mari Karvinen
Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimen tulosalueiden esimies
puh. 044 7975 676

Hoivapalvelujohtaja Airi Piiponniemi
puh. 040 8492 917         

Elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen
puh. 044 797 5602

Henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen
puh.  044 7975 643


Ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen (Keski-Savon ympäristötoimi)
puh. 044 790 6049  


Sivua muokattu viimeksi 13.2.2017 14:47:41