13.2.2018

Osuuspankki lahjoittaa 20 000 nuoriso- ja vanhustyöhön

Leppävirran Osuuspankki on hallituksen kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt lahjoittaa
20 000 euroa Leppävirran kunnalle käytettäväksi nuoriso- ja vanhustyöhön. Lahjoittaja haluaa
suunnata varat puoliksi molemmille ryhmille.

• Nuorison osalta varat kohdennetaan ohjatun vapaa-ajan vieton ulkopuolella olevien ryhmien aktivointiin.
• Vanhusten osalta varat kohdennetaan virikkeellisten kulttuuripalvelujen tarjoamiseen laitos- ja kotihoidossa oleville.

Avustusta haetaan sähköisellä  lomakkeella joka tulee Leppävirran kunnan sivuille 13.2.2018. Suora linkki lomakkeeseen:
https://www.webropolsurveys.com/S/E14F59CE49692709.par

Niille, joille sähköinen haku ei ole mahdollista: lomaketta voi noutaa tulostettuna kunnantalon neuvonnasta ja kirjaston asiakaspalvelusta. Avustuksen hakijana voi toimia yksityishenkilö, yhdistys tai muu 3. sektorin toimija tai yritys.

Leppävirran kunta arvostaa erityisesti Leppävirran Osuuspankin osoittamaa yhteiskuntavastuuta ja panostusta kuntalaisten hyvinvointiin. Kohderyhmien valinnat osoittavat punnittua harkintaa ja vahvaa näkemystä siitä, millä ryhmillä on tarvetta erityiseen tukeen ja lisäpanostukseen.
Nyt haettavissa oleva määräraha täydentää hienosti Leppävirran kunnan omaa panostusta erilaisten kansalaistoimintojen tukemiseen avustuksilla. Lisätietoja muista avustuksista: http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/avustukset

Hakuaika: 15.2.- 15.3.2018. Hakuaika päättyy 15.3.2018 klo 15.00.
HUOM: Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja hakumenettelystä, nauvonta: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
Lisätietoja lahjoituksesta: jukka.kilpelainen@op.fi

 


Sivua muokattu viimeksi