3.1.2018

Leppävirrantien liikennejärjestelyt viemärityön aikana

Leppävirran kirkonkylän uuden koulunrakennuksen viemärityömaan johdosta on Leppävirrantiellä liikenteen poikkeusjärjestelyjä tammikuun aikana. Työmaa-alue rajoittuu välille Vokkolantie – Petäiköntie. 

Liikennejärjestelyjä valmisteellaan jo kuluvan viikon aikana.
Maanantaista 8.1. alkaen liikennettä ryhdytään ohjaamaan uusille reiteille.

Katso oheisesta kartasta viemäritöiden aikaiset liikennejärjestelyt > >

Valtatie viideltä Leppävirrantietä keskustaan päin tultaessa autoilla on käytössä vain yksi ajokaista välillä Vokkolantie – Petäiköntie. Tämä ajokaista on työmaan kohdalla yksisuuntainen. Työmaan puoleinen jalkakäytävä ajokaistan kohdalla on pois käytöstä.

Kirkonkylän keskustasta vt5:lle päin kulkeva liikenne ohjataan työmaa-alueen ohi Susihaantien kautta Teollisuustielle. Susihaantie säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Reitillä olevia risteysalueita laajennetaan, jotta linja-autot ja rekat mahtuvat kääntymään.

Petäiköntieltä ja Susihaantieltä Leppävirrantielle tultaessa on kääntyminen sallittu vain kirkonkylän keskustan suuntaan.

Leppävirrantien suuntainen kevyenliikenteen väylä on työn alkuvaiheessa käytössä normaalisti. Kulkua joudutaan kuitenkin rajoittamaan välillä Rinnetie – Susihaantie jossakin vaiheessa urakkaa.

Liikennöinti Sport&Spa Hotel Vesileppikseen ja muualle Vokkolan alueelle sekä sieltä pois onnistuu vt5:n suunnasta normaalisti Vokkolantien kautta. Kirkonkylän keskustasta alueelle on helpoin ajaa Kirkkokaaren kautta Petäiköntielle ja edelleen Montanuksentielle.

Henkilöautolla liikkuvia suosittelemme ajamaan kirkonkylästä vt5:lle Heinävedentietä. Vaihtoehtoisia reittejä voi käyttää ainakin ruuhkaisimpaan aikaan aamu- ja iltapäivällä.

Viemärityömaan johdosta alueella on nopeusrajoitus laskettu 30 km tunnissa. Kaikkia alueella liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.

Lisätiedot: yhdyskuntainsinööri Kimmo Mikkola
puh. 044 7906 055, kimmo.mikkola@leppavirta.fi

Syksyllä 2018 valmistuva uusi koulu nimettiin joulukuussa nimikilpailun perusteella Leppäkertun kouluksi. Vokkolan alueelle rakentuviin uusiin tiloihin siirtyvät nykyiset Alapihan ja Tietolan koulujen toiminnot. Alakoululaisia Leppäkertun koulussa on 320 ja esikoululaisia 25. Henkilökunnan kokonaismäärä on 45, josta opettajia 35. Rakennushankkeesta lisää > >

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen


Sivua muokattu viimeksi