9.7.2018

Leppävirrantien liikennejärjestelyt kiertoliittymän rakentamisen aikana

Tiedote 28.5.2018
- päivitetty 9.7. viimeistelytöiden osalta
- päivitetty 11.6. louhintatyön osalta

 

9.7.2018: Kiveys ja viimeistelytyöt ovat alkaneet 2.7.2018  työmaalla. Ajoväyliin verrattuna poikittaisen liikenteen määrä ja työmaalla työskentelevien henkilöiden lukumäärä tulee lisääntymään.
Autoilijoita kehotetaan lisääntyneeseen varovaisuuteen työmaan kohdalla. Tilapäisesti nopeusrajoitusta joudutaan laskemaan työmaa-alueella.
Jalankulkijoita ja pyöräilijöita kehotetaan kunnioittamaan liikennerajoituksia alueella. Yksittäisten kulkijoiden havaitseminen työkoneista on vaikeaa.
Kiertoliittymätyömaan kesto alustavasti heinäkuun loppuun ja pieniä viimeistelytöitä saatetaan tehdä sen jälkeenkin. Lisätiedot: Savon Kuljetus Oy, työnjohtaja Heikki Ropponen p. 044 7272 690

11.6.2018: Louhintatyö Vokkolantien liikenneympyrän työmaalla aloitetaan 6.6.2018. Louhintaa suoritetaan klo 7.00-18.00 välisenä aikana satunnaisesti. Arvioitu kesto vaiheittain 6.8.2018 saakka. Työ aiheuttaa satunnaisia liikennekatkoja Leppävirrantiellä ja liikkumisrajoituksia lähialueella. Lisätiedot louhinnasta työnjohtaja Heikki Ropponen.
 
Leppävirrantien ja Vokkolantien risteyksen kiertoliittymän rakentamisen aikana on Leppävirrantiellä liikenteen poikkeusjärjestelyjä 2.5.-31.7.2018.
 
Kevytliikenne on ohjattu Susihaantielle koko rakentamisen ajaksi. Jalankulku ja pyöräily sekä muu kevyt liikenne on ehdottomasti kielletty työmaa-alueella eli
- Leppävirrantie välillä Teollisuustien risteys - Susihaantien risteys
- Vokkolantien suuntaiset kevyenliikenteen väylät

Valtatie viideltä Leppävirrantietä keskustaan päin tultaessa autoilla on ajoittain käytössä vain yksi ajokaista välillä Teollisuustie – Petäiköntie. Tämä ajokaista on työmaan kohdalla yksisuuntainen.
 
Kirkonkylän keskustasta vt5:lle päin kulkeva liikenne ohjataan työmaa-alueen ohi Susihaantien kautta Teollisuustielle. Susihaantie säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Reitillä olevia risteysalueita on laajennettu, jotta linja-autot ja rekat mahtuvat kääntymään.
 
Petäiköntieltä ja Susihaantieltä Leppävirrantielle tultaessa on kääntyminen sallittu vain kirkonkylän keskustan suuntaan.
 
Liikennöinti Sport&Spa Hotel Vesileppikseen ja muualle Vokkolan alueelle onnistuu toistaiseksi vt5:n suunnasta normaalisti Vokkolantien kautta, joka on yksisuuntainen Leppävirrantien suunnasta tuleville. Kääntyminen Vokkolantielle Montanuksentieltä ja hotellilta on siis kielletty. Alueelta poisajo vt5:n suuntaan reittiä Montanuksetie - Petäiköntie - Susihaantie. 
 
Risteysalue suljetaan ajoittain, jolloin kaikki liikenne ohjataan Montanuksentien kautta. Kirkonkylän keskustasta Vesileppiksen alueelle on helpoin ajaa Kirkkokaaren kautta Petäiköntielle ja edelleen Montanuksentielle.
 
Henkilöautolla liikkuvia suosittelemme ajamaan kirkonkylästä vt5:lle Heinävedentietä. Vaihtoehtoisia reittejä voi käyttää ainakin ruuhkaisimpaan aikaan aamu- ja iltapäivällä.

Työmaan johdosta alueella on nopeusrajoitus laskettu 30 km tunnissa. Kaikkia alueella liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.
 
Lisätiedot:
tekninen johtaja Virve Wright, Leppävirran kunta
puh. 044 7906 056, virve.wright(at)leppavirta.fi

vastaava työnjohtaja Heikki Ropponen, Savon Kuljetus
heikki.ropponen@savonkuljetus.fi
p. 044 727 2690
 
Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen

Sivua muokattu viimeksi