2.3.2017

Leppävirran kunnan liikuntahankkeisiin rahoitusta Aluehallintovirastolta

Leppävirta on panostanut monipuolisiin liikunnan mahdollisuuksiin sekä kunnan keskuksessa kirkonkylällä että laajan kunnan elävillä, aktiivisilla kylillä. Leppävirralla myös kehitetään hankkeiden kautta kunnan toimintakulttuuria liikunnalliseen suuntaan mm. varhaiskasvatuksessa, työttömille suunnatuissa palveluissa sekä senioreille:

Hyvä olo liikkuen –hanke varhaiskasvatuksessa tavoittaa alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Hanke aloitettiin viime vuonna, tuolloin se sai rahoitusta 8 000 €. Hankkeen tavoitteina on
- ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
- perheliikunnan edistäminen
- vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.
Vuodelle 2017 hanke sai Aluehallintovirastolta jälleen 8 000 € avustuksen.

Virran veikot –kehittämishankkeella halutaan tukea terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työttömien miesten terveyttä, elämänhallintaa ja omaehtoisen liikunnan tapojen löytämistä. Hanke sai Aluehallintovirastolta 5 000 € avustuksen.

Voimaa vanhuuteen  terveysliikuntaohjelmaan Leppävirta valittiin keväällä 2016. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hanke sai Aluehallintovirastolta 6 000 € avustuksen vuoden 2017 toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Lisätietoja: Hankkeet >> 

Hyvä olo liikkuen –hanke: varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta
sonja.merta@leppavirta.fi / 044 790 6036 (tavoitettavissa 3.3.) 

Virran veikot, Voimaa vanhuuteen: sivistysjohtaja Ann-Mari Karvinen
ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676


Sivua muokattu viimeksi