7.4.2017

Leppävirran kirjaston kotipalveluhankkeeseen rahoitusta Aluehallintovirastolta

Elokuussa Leppävirran kirjastossa käynnistyy kotipalveluhanke, johon on saatu rahoitusta 6 000 euroa Aluehallintovirastolta. Aiempina vuosina kirjastosta on toimitettu aineistoa asiakkaitten kotiin vain yksittäisissä tapauksissa.

Kotipalvelu on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät liikuntarajoitteisuuden, näkövamman tai sairauden vuoksi pysty asioimaan pääkirjastossa tai kirjastoautossa. Vuoden 2018 loppuun asti kestävän hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa yhteistyökumppaneiden kanssa potentiaaliset asiakkaat ja selvittää, miten aineisto kuljetaan heille. Lisäksi pyritään selvittämään asiakaskyselyllä, missä määrin kirjaston ikäihmisille suunnatut palvelut sekä kokoelmat ovat ennestään tuttuja ja mitä muita palvelua haluttaisiin.

Keväällä 2016 Leppävirran kunta ja sen kumppanit hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen –valmennukseen. Kirjaston kotipalveluhanke on osa tätä kokonaisuutta.

Lisätietoja:
Marja Annala
kirjastotoimenjohtaja
Leppävirran kunnankirjasto
PL 41
79101 LEPPÄVIRTA
gsm 044 797 5571
marja.annala@leppavirta.fi


Sivua muokattu viimeksi