14.5.2018

Kuntastrategiassa linjataan toiminnan ja talouden tavoitteet

 
Uudelle valtuustokaudelle laadittuun kuntastrategiaan kirjatun vision mukaan Leppävirta 2030 on elinvoimaa, kasvua, monipuolisia palveluita ja hyvinvointia.
 
Päästrategiansa mukaan Leppävirta on houkutteleva Kuopion kaupunkiseudun maaseutukunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa. Kunta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja monipuoliset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet.

Se edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia ja panostaa liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen.

Leppävirta on lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut ja se tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta.
 
Kuntastrategia on luettavissa kunnan verkkosivulla > >
 
Strategia valmisteltiin kunnanvaltuuston ja viranhaltijoiden valmistelutyöpajoissa. Niiden välissä tehtiin virkatyönä tarkentavaa valmistelua.
 
Kunnanhallitus pyysi strategialuonnoksesta lausunnot valtuustoryhmiltä, yhteistyötoimikunnalta, yrittäjäyhdistykseltä sekä Leppävirran MTK:lta, vanhus- ja vammaisneuvostolta ja nuorisovaltuustolta.

Lausunto pyydettiin myös työntekijöiden pääsopijajärjestöiltä, kyläneuvostolta ja hyte – työryhmältä.

Kunnan internet -sivulla julkaistiin kaikille avoin palautteenantomahdollisuus. Strategialuonnos ja palautelomake olivat paperiversiona nähtävillä ja vastattavissa kunnantalolla.
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi strategian 7.5.2018 (§ 18).

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen

 


Sivua muokattu viimeksi